Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans kvalitetsarbete, likabehandlingsfrågor och rådgivning till institutioner och enskilda i frågor om myndighetens ansvar. Uppdraget som personuppgiftsombud är förlagt till kansliet.

 

Titel
Utställningsansvarig
Telefon
08-450 4353
Titel
Utställningsansvarig
Titel
Registrator
Telefon
08-450 4108
Titel
Arkivarie
Telefon
08-450 4268
Titel
Förvaltningschef
Telefon
08-450 4113
Mobil
+46 70 2290306
Beskrivning
Som förvaltningschef är ansvarig jag för myndighetens förvaltningsorganisation, dvs. ekonomi-, personal-, IT- och fastighetsfunktionen samt funktioner som registratur, juridik, upphandlingar etc. V...
Läs mer här >>
Titel
Utställningsansvarig
Titel
Kommunikatör
Telefon
08-450 4250
Titel
Webbredaktör
Telefon
08-450 4105
Beskrivning
Ansvarig för Konstfacks webbplatser; struktur på övergripande plan, och utveckling av innehåll, utseende samt tekniska funktioner. Nyhetsredaktör på konstfack.se, Konstfacks pressrum på Newsdesk oc...
Läs mer här >>
Titel
Kommunikatör
Titel
Rektors sekreterare/Huvudregistrator
Telefon
08-450 4102
Titel
Kommunikatör
Titel
Kommunikatör
Telefon
08-450 4103
Mobil
076-7244394
Titel
Kommunikatör
Telefon
08-450 4114
Mobil
070 850 15 40
Beskrivning
Biträdande kommunikationschef med ansvar för presskontakter och Friday Lectures.
Läs mer här >>

Mer om Ledningens kansli
Rektors sekreterare, registrator och arkivarie har särskilt ansvar för processer för bl a beslut, ärendehantering, diarieföring och dokumenthantering.

Det övergripande ansvaret för högskolans gemensamma interna och externa kommunikation, studentrekryteringsinsatser, webbens struktur, riktlinjer för dess innehåll samt för den grafiska profilen är förlagt till kansliet och arbetet leds av informationsansvarig med stöd av webmaster/webbredaktör. Här finns också högskolans alumnikoordinator och utställningsansvarig.

Kansliet förvaltar högskolans system för diarie- och ärendehantering, samt webbpublicering.

Uppdaterad: 4 april 2013
Sidansvarig: