Elisabet Nordwall

Förvaltningschef

Elisabet Nordwall
Telefon
08-450 4113
Mobil
+46 70 2290306
Organisation
Ledningens kansli
Beskrivning
Som förvaltningschef är jag ansvarig för myndighetens förvaltningsorganisation, dvs. ekonomi-, personal-, IT- och fastighetsfunktionen, utbildnings- och forskningsadministration samt funktioner som registratur, juridik, upphandlingar etc. Vid Konstfack är även Biblioteket inordnat under förvaltningschefen. Totalt är vi ca 60 anställda inom förvaltning och bibliotek. Läs gärna mer om vad vi gör i Konstfacks plan för verksamhetsstöd.