IT-enheten

IT-enheten har ett samordnande och övergripande ansvar för IT-stödet och IT-säkerheten vid Konstfack. I det ingår anskaffning, drift, utveckling, support och avveckling av datorarbetsplatser, datorsalar, licenshantering, nätverk, serverhall.

IT-chef
Ann Amling
Tel 08-450 43 90
ann.amling@konstfack.se 

Kontakt
Tel 08-450 43 99
helpdesk@konstfack.se


Tekniker Mac
Fredrik Bilén
Pauli Pentilä

Tekniker PC
Johannes Holmgren
Ellen Olsson


Tekniker nätverk och infrastuktur
Håkan Pettersson

 

 

Användarregler för IT

Konstfacks_regler_för_användning_av_inloggningsuppgifter_och_nätverk.pdf

 

SWAMID Privacy policy

SWAMID_Privacy_Policy_SV.pdf 

 

SWAMID Service Definition

SWAMID_Service_Definition_SV.pdf