Aktivera publikationslista

Som anställd vid Konstfack har du en profilsida på skolans webbplats. Där kan du enkelt aktivera en lista över dina publikationer och dina konstnärliga forskningsarbeten, med uppgifter hämtade från Konstfacks publikationsdatabas DiVA.

Första steget för att aktivera din publikationslista är att skaffa ett så kallat ORCID-id, om du inte redan har ett sådant. ORCID är ett internationellt system för att identifiera forskare. Med hjälp av ORCID-id kan en specifik forskare identifieras, även om forskaren bytt namn, heter likadant som en annan forskare, eller flyttat till ett annat lärosäte. Forskare och lärare vid Konstfack ska enligt rektorsbeslut skaffa sig ett ORCID-id och använda vid registrering i DiVA.

Du skaffar snabbt och enkelt ett ORCID-id genom att gå till ORCIDs webbsida och registrera dig enligt de instruktioner du finner där. När registreringen är klar får du ett ORCID-id, som består av 16 siffror uppdelade i fyra grupper. Det är bra om du även meddelar biblioteket ditt ORCID-id genom att skicka ett mail till biblioteket@konstfack.se.

När du registrerar publikationer eller konstnärlig forskningsoutput i DiVA ska du alltid ange ditt ORCID-id i fältet "ORCID-ID", som du hittar i anslutning till fälten där du registrerar ditt namn.

För att aktivera din publikationslista på profilsidan loggar du först in på Konstfacks intranät. Därefter klickar du på "Redigera min profil" i övre högra hörnet. I fältet "ORCID" anger du ditt ORCID-id. Klicka sedan på "Spara". Nu hämtas automatiskt uppgifter från DiVA, för de poster där ditt ORCID-id finns registrerat, och visas som en publikationslista på din profilsida.

Kontakta biblioteket om du har frågor om hur du registrerar i DiVA, eller behöver hjälp med att aktivera din publikationslista.

Nedan hittar du en film som beskriver hur du aktiverar din publikationslista:

ORCID

Mer information om hur du registrerar publikationer och konstnärlig forskningsoutput i DiVA.

Kontakta biblioteket för frågor.

yzPP=g!h!n8?