Research Catalogue

Research Catalogue är en plattform för publicering av konstnärliga projekt och forskning på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund.

Forskningen synliggörs i Research Catalogue i form av så kallade expositioner, där text, bild, video och ljud kan kombineras i en presentation eller dokumentation. Expositionerna tillgängliggörs antingen individuellt av den enskilde forskaren eller via en portal, där ett lärosäte eller annan forskningsorganisation visar upp sin forskning. En portal kan också vara en plats där en tidskrift samlar sitt innehåll.

I Konstfacks portal finns expositioner skapade av forskare från Konstfack, bland annat inom ramen för programmet extra forskningstid i tjänst, där lärare och forskare har kunnat söka interna medel för att genomföra ett mindre forskningsprojekt, men också expositioner som tillkommit i andra sammanhang.

Alla kan utan kostnad registrera ett konto hos Research Catalogue, och skapa egna expositioner. Om du arbetar eller studerar på Konstfack kan du kontakta biblioteket för hjälp med att själv komma i gång med att använda Research Catalogue.

Research Catalogue
Konstfacks portal

Instruktionsfilmer

Nedan finner du ett antal instruktionsfilmer som går igenom olika aspekter av Research Catalogue.

 

Redigera din RC-profil 

Skapa en grafisk exposition 

Använd flera sidor i en exposition 

Skapa en textbaserad exposition 

Skapa en blockexposition 

Samarbeta om en exposition 

Skapa en säkerhetskopia av en exposition 

Gör din exposition synlig 

Hantera mediefiler i Research Catalogue