Inköpsförslag

Välkommen att lämna förslag på böcker, filmer, tidskrifter eller annat som du vill att biblioteket ska köpa in!

Professor Martín Ávila tittar på böcker

Allmänna principer för bibliotekets förvärv

Bibliotekets inköp av böcker är till stor del styrt av användarna i form av inköpsförslag från studenter, forskare, lärare och övrig personal. Alla beslut om förvärv ska föregås av en bedömning enligt följande kriterier:

  • Ämnesmässig relevans för den utbildning och forskning som bedrivs på Konstfack
  • Kvalitet – bedömd utifrån tillgänglig information
  • Tillgänglighet – tryckt, elektronisk, språk etc.
  • Ekonomi – vi ska använda tilldelade resurser på effektivast möjliga sätt

Ovanstående kriterier kan avgöra huruvida inköp skall göras, men i vissa fall också avgöra i vilken form publikationen ska införskaffas, tryckt bok eller e-bok.

Lämna inköpsförslag genom att skicka mejl till biblioteket@konstfack.se eller fyll i formuläret nedan.

Läs mer om Bibliotekets riktlinjer för förvärv här


Vem är du? / Who are you?
 
Ditt namn / Your name

E-post / E-mail

Inköpsförslag: Titel / Purchase request: Title
Andra upplysningar (t.ex. författare, ISBN, länk) / Other information (e.g. author, ISBN, link)
I prefer to communicate inSamtycke / Consent
Samtycker du till att Konstfack sparar och behandlar personuppgifter om dig; namn och e-post? Do you agree that Konstfack saves and processes personal data about you; name and email?


Skicka / Send