Läsnedsättning

Du har rätt till anpassad kurslitteratur om du har en läsnedsättning. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, rörelsehinder, autism, adhd, eller annat som gör det svårt att läsa tryckt text.

Sidans innehåll:

Kurslitteratur som talböcker i Legimus
Kurslitteratur som inte finns i Legimus
TorTalk - talsyntesprogram
Program för stavning
Annat stöd

Läsfåtölj Koja, design: Fredrik Mattsson

Kurslitteratur som talböcker i Legimus

Du kan låna och läsa kurslitteratur som talböcker via Legimus.
Du kan läsa talböcker på flera sätt:

  • Med en mobiltelefon eller surfplatta, genom att ladda ner Legimus-appen
  • Med en dator, genom Legimus webbspelare, eller med ett läsprogram som du som student kan ladda ner gratis via Legimus.

Kontakta biblioteket (biblioteket@konstfack.se) om du vill börja använda Legimus. Vi bokar då in ett möte där vi visar hur du lånar och använder talböcker. Du kan alltid vända dig till biblioteket för stöd.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är den myndighet i Sverige som anpassar kurslitteratur för universitets-och högskolestudenter med läshinder. Läs mer om dem och deras katalog Legimus:

Myndigheten för tillgängliga medier

Legimus sidor för högskolestuderande

Kurslitteratur som inte finns i Legimus

Hittar du inte dina obligatoriska kursböcker i Legimus? Kontakta biblioteket (biblioteket@konstfack.se) så beställer vi inläsning. Räkna med att det tar ca 8 veckor att framställa en ny talbok. Lärare bör informera om obligatorisk kurslitteratur i mycket god tid för att du ska hinna få tillgång till kurslitteratur som inte finns inläst sedan tidigare. 

TorTalk

TorTalk är en programvara för talsyntes som läser upp alla typer av texter från skärmen, även inskannad text. Programmet passar bra till att läsa upp kortare artiklar och andra texter som inte finns i Legimusbiblioteket.

Alla datorer i biblioteket och i datorsalarna har TorTalk installerat. Du kan som student också installera och använda programmet på din privata dator.

Här beskrivs hur du gör.

 Kontakta biblioteket (biblioteket@konstfack.se) för frågor om TorTalk.

Program för stavning

Stava Rex och SpellRight är programvaror för stavningskontroll. Som student på Konstfack kan du ladda ner dem till din egen dator. Stava Rex används för texter på svenska, SpellRight för engelska texter.

Länk till nedladdning hittar du på www.konstfack.se/Intranet/Service-och-support/Erbjudanden/Program-for-studenter/

Annat stöd

Som högskolestuderande med läshinder kan du även ha rätt till annat stöd från ditt lärosäte, till exempel anteckningshjälp. Läs mer om att studera på Konstfack med funktionsnedsättning.