Om biblioteket

Konstfacks bibliotek är ett högskolebibliotek med inriktning på konst, design och konsthantverk. Våra samlingar speglar högskolans utbildning och forskning. Biblioteket är öppet för alla.

Bibliotekssoffor i rött
Konstfack, som från början hette Söndagsritskola för hantverkare, startade 1844 av Nils Månsson Mandelgren. Samma år lade Mandelgren grundplåten till dagens bibliotek med sin donation av 600 böcker och planscher. I det äldre beståndet finns mängder av material med gravyer och teckningar mestadels från 1800-talet, men även från 1500- 1600- och 1700-talet. Sedan 2014 ligger Konstfack och biblioteket i L.M. Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan, Hägersten.  

Bibliotekets uppdrag 

Att tillhandahålla relevant och aktuell media för Konstfacks studenter, doktorander, lärare/forskare på ett användarvänligt sätt.

Att, internt och för det omgivande samhället, redovisa och synliggöra publikationer och konstnärliga arbeten som är resultat av forskning vid Konstfack.

Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling och digitala lärmiljöer.

Att utveckla studenters färdighet att självständigt söka, samla och kritiskt tolka information för att kunna använda den på lämpligt sätt i en akademisk såväl som konstnärlig kontext.

Att erbjuda en bra och tillgänglig studiemiljö samt en plats för reflektion, utforskande och inspiration

Bibliotekets samlingar

På entréplanet:

 • Nyare böcker
 • Kurslitteratur
 • Uppslagsverk
 • Tidskrifter innevarande år och ytterligare 2 år bakåt
 • Artists' Books
 • Timeline videotek
 • Bilderböcker

I magasinet, en trappa ner i biblioteket:

 • Äldre böcker (med placering MAGASIN i katalogen)
 • Tidskrifter äldre än tre år och avslutade prenumerationer
 • Gamla samlingen (läsesalslån, beställs fram från magasin)
 • Martinska bildsamlingen
 • Zickermanska bildsamlingen över allmogetextil

M SamuelsgatanValhallav 1959

Överst till vänster: Biblioteket på Mäster Samuelsgatan, taget 1957 (I bakgrunden syns Anders Billow,
bibliotekarie på skolan från 1941).

Överst till höger: Biblioteket på Valhallavägen strax efter flytten dit, 1959.