Om biblioteket

Konstfacks bibliotek är ett av Sveriges största konst- och designbibliotek. Våra samlingar speglar lärosätets utbildningar och forskning: konst, design, konsthantverk, bildpedagogik och visuell kommunikation. Biblioteket är öppet för en intresserad allmänhet, men är i första hand till för våra studenter, lärare och forskare.

InteriörKonstfack, som från början hette Söndagsritskola för hantverkare, startade 1844 av Nils Månsson Mandelgren. Samma år lade Mandelgren grundplåten till dagens bibliotek med sin donation av 600 böcker och planscher. I det äldre beståndet finns mängder av material med gravyer och teckningar mestadels från 1800-talet, men även från 1500- 1600- och 1700-talet. Sedan 2014 ligger Konstfack och biblioteket i L M-Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan, Hägersten.  

 

Bibliotekets mål

Att erbjuda Konstfacks studenter och anställda relevant och aktuell litteratur på ett användarvänligt sätt

Att stödja studenternas utveckling av informationskompetens så att de självständigt kan söka, samla, kritiskt tolka och använda information

Att utveckla Konstfacks digitala lärandemiljö

Att skapa en bra studiemiljö för Konstfacks studenter

Att presentera Konstfacks forskningsresultat och konstnärliga arbeten för det omgivande samhället

 

Bibliotekets samlingar

På entréplanet:

> Nyare böcker

> Kurslitteratur

> Uppslagsverk

> Tidskrifter innevarande år och ytterligare 2 år bakåt

> Timeline videotek

> Bilderböcker

I magasinet, en trappa ner i biblioteket:

> Äldre böcker (med placering MAGASIN i katalogen)

> Tidskrifter äldre än tre år och avslutade prenumerationer

> Gamla samlingen (läsesalslån, beställs fram från magasin)

> Martinska bildsamlingen

> Zickermanska bildsamlingen över allmogetextil

 

M SamuelsgatanValhallav 1959

Överst till vänster: Biblioteket på Mäster Samuelsgatan, taget 1957 (I bakgrunden syns Anders Billow,
bibliotekarie på skolan från 1941).

Överst till höger: Biblioteket på Valhallavägen strax efter flytten dit, 1959.


08-450 41 24           Skyddad adress

Karta

>> Karta över biblioteket

Uppdaterad: 30 april 2014
Sidansvarig: