Om biblioteket

Interiör

 

Konstfack, som från början hette Söndagsritskola för hantverkare, startade 1844 av Nils Månsson Mandelgren. Samma år lade Mandelgren grundplåten till dagens bibliotek med sin donation av 600 böcker och planscher. 

>> Konstfacks historia


Bibliotekets avdelningar

På entréplanet:

> Nyare böcker

> Kurslitteratur

> Uppslagsverk

> Tidskrifter innevarande år och ytterligare 2 år bakåt

> Timeline videotek

> Materialbibliotek

> Bilderböcker

I magasinet, en trappa ner i biblioteket:

> Äldre böcker (med placering MAGASIN i katalogen)

> Tidskrifter äldre än tre år och avslutade prenumerationer

> Äldre uppslagsverk

> Examensarbeten

> KU-rapporter

> Gamla samlingen (läsesalslån, beställs fram från magasin)

> Martinska bildsamlingen

> Zickermanska bildsamlingen över allmogetextil

M SamuelsgatanValhallav 1959Biblioteket 2014Biblioteket 2014

Överst till vänster: Biblioteket på Mäster Samuelsgatan, taget 1957 (I bakgrunden syns Anders Billow, bibliotekarie på skolan från 1941)

Överst till höger: Biblioteket på Valhallavägen strax efter flytten dit, 1959.

De två sista bilderna föreställer biblioteket vid Telefonplan våren 2014.

Karta

>> Karta över biblioteket

Uppdaterad: 30 april 2014
Sidansvarig: