Om biblioteket

Konstfacks bibliotek är ett högskolebibliotek med inriktning på design, konst och konsthantverk. Våra samlingar speglar lärosätets utbildningar och forskning. Biblioteket är öppet för alla.

InteriörKonstfack, som från början hette Söndagsritskola för hantverkare, startade 1844 av Nils Månsson Mandelgren. Samma år lade Mandelgren grundplåten till dagens bibliotek med sin donation av 600 böcker och planscher. I det äldre beståndet finns mängder av material med gravyer och teckningar mestadels från 1800-talet, men även från 1500- 1600- och 1700-talet. Sedan 2014 ligger Konstfack och biblioteket i L.M. Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan, Hägersten.  

Bibliotekets uppdrag 

Att tillhandahålla relevant och aktuell litteratur för Konstfacks studenter, forskare, lärare och övriga anställda på ett användarvänligt sätt 

Att redovisa och synliggöra publikationer och konstnärliga arbeten som är resultat av forskning vid Konstfack, internt och för det omgivande samhället

Att arbeta med högskolepedagogik och digitala lärmiljöer

Att stödja studenternas utveckling av informationskompetenser så att de självständigt kan söka, samla och kritiskt tolka information för att kunna använda och presentera den på lämpligt sätt i en akademisk såväl som konstnärlig kontext 

Att erbjuda en bra studiemiljö för främst Konstfacks studenter  

Bibliotekets samlingar

På entréplanet:

 • Nyare böcker
 • Kurslitteratur
 • Uppslagsverk
 • Tidskrifter innevarande år och ytterligare 2 år bakåt
 • Artists' Books
 • Timeline videotek
 • Bilderböcker

I magasinet, en trappa ner i biblioteket:

 • Äldre böcker (med placering MAGASIN i katalogen)
 • Tidskrifter äldre än tre år och avslutade prenumerationer
 • Gamla samlingen (läsesalslån, beställs fram från magasin)
 • Martinska bildsamlingen
 • Zickermanska bildsamlingen över allmogetextil

M SamuelsgatanValhallav 1959

Överst till vänster: Biblioteket på Mäster Samuelsgatan, taget 1957 (I bakgrunden syns Anders Billow,
bibliotekarie på skolan från 1941).

Överst till höger: Biblioteket på Valhallavägen strax efter flytten dit, 1959.