Välkommen till biblioteket!

Information för dig som är ny student på Konstfack.

Som Konstfacksstudent har du utökad tillgång till biblioteket. Utöver våra "öppettider" kommer du in i biblioteket hela dagen fram till kl. 21.00, måndag – torsdag, med hjälp av din nyckelbricka (blipp). På fredag stänger vi 15.00, och biblioteket är helt stängt under helgen.

 

Lånekort

Innan du kan börja låna behöver du skaffa ett lånekort! Du börjar med att registrera dig i ett webbformulär. När du kommer till biblioteket får du ut lånekortet genom att visa upp legitimation. Mer om lån, låneregler m.m.

När du har hämtat ut lånekortet kan du låna böcker själv i självbetjäningsautomaten. Där kan du även lämna tillbaka böcker. Du hittar böcker, tidskrifter, filmer m.m. genom att söka i katalogen. Obligatorisk kurslitteratur står på en egen hylla mittemot informationsdisken.

 

Elektroniskt material

Biblioteket erbjuder förutom böcker och tidskrifter en stor mängd elektroniska resurser som du kommer åt via webbplatsen. Det rör sig om elektroniska tidskrifter och e-böcker, samt databaser för att lättare hitta artiklar i våra tidskrifter. Du kommer även åt dessa resurser hemifrån. Se mer information här.

 

Talböcker

Du har rätt till anpassad kurslitteratur om du har en läsnedsättning. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, rörelsehinder, autism, adhd, eller annat som gör det svårt att läsa tryckt text. Kontakta biblioteket så hjälper vi dig att komma igång!


Undervisning och studieverkstad

Alla nya studenter får undervisning i informationssökning med tillhörande visning av biblioteket. Du som har missat undervisningstillfället eller behöver friska upp minnet kan titta på informationer på vår webbplats.  Bibliotekets informationsfilmer hittar du här.

Biblioteket har även en studieverkstad som bland annat kan hjälpa dig med dina skrivuppgifter. Där kan du få hjälp att komma igång med skrivandet, strukturera din text, och få återkoppling på texten innan du lämnar in den, eller kanske hjälp att tolka instruktionerna till en uppgift. Studieverkstaden håller föreläsningar och erbjuder enskild handledning, på plats i studieverkstaden eller online.

Du vänder dig också till biblioteket för att få support i lärplattformen Canvas och videokonferenssystemet Zoom. Många frågor besvaras på webbsidan.