Låna & låna om

Mina lån

LånekortLånekort

Biblioteket är öppet för allmänheten. Du får ett lånekort genom att registrera dig via bibliotekets hemsida och sedan visa upp giltig legitimation med foto. Kortet ska undertecknas, vilket innebär att du lovar att följa bibliotekets regler. Anmäl genast förlorat lånekort till biblioteket. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.

Bibliotekets låneregler

Skaffa lånekort

 

 

Lån, omlån & återlämning

Du lånar och återlämnar själv i vår låneautomat med lånekortsnummer eller personnummer samt din personliga fyrsiffriga pinkod. Är boken reserverad av annan låntagare får du besked om detta vid återlämning och uppmanas lägga den i vår svarta reservationsvagn.

När biblioteket är stängt kan böcker lämnas i återlämningslåda utanför biblioteket.

För att slippa förseningsavgift ska omlån göras innan lånetiden gått ut. Omlån kan göras via Mina sidor eller i självbetjäningsautomaten. Det som någon har reserverat kan du inte låna om.

4 veckors lånetid gäller för böcker och tidskrifter

1 veckas lånetid gäller för kurslitteratur

Kurslitteratur kan endast lånas av studenter och personal vid Konstfack.

 

 

Reservera böcker

Utlånad bok kan reserveras. Detta gör du själv i katalogen genom att logga in på Mina sidor.

Mina sidor

Adressändring

Du ansvarar för att uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer är aktuella! Ändringar kan göras via bibliotekets hemsida, under Mina sidor.

Mina sidor