Registrera och publicera i DiVA

DiVA används för att publicera och söka efter examensarbeten, forskningspublikationer och konstnärliga forskningsarbeten från högskolor och universitet.

Som student eller anställd registrerar du själv dina arbeten i DiVA. Arbeten som läggs in i DiVA görs även sökbara i SwePub, Uppsök, Uppsatser.se, Google och andra söktjänster.

 

Registrera examensarbeten

Registrera forskningspublikationer/konstnärliga arbeten i DiVA

 

Sök i DiVA (enbart Konstfacks arbeten)

Sök i DiVA (alla deltagande högskolor och universitet)