Publicera

Nedan hittar du länkar till sådant som rör publicering av forskningsresultat och studentarbeten.

Utställning med Konstfacksrelaterade böcker

DiVA

DiVA används för att publicera och söka efter examensarbeten, forskningspublikationer och konstnärliga forskningsarbeten från högskolor och universitet.

Som student eller anställd registrerar du själv dina arbeten i DiVA. Arbeten som läggs in i DiVA görs även sökbara i SwePub, Uppsök, Uppsatser.se, Google och andra söktjänster.

Registrera och publicera forskningspublikationer och konstnärlig output i DiVA

Registrera och publicera examensarbeten i DiVA

Publiceringsvillkor DiVA

Publikationslista

Som anställd vid Konstfack har du en profilsida på skolans webbplats. Där kan du enkelt aktivera en lista över dina publikationer och dina konstnärliga forskningsarbeten, med uppgifter hämtade från Konstfacks publikationsdatabas DiVA.

Aktivera publikationslista

Research Catalogue

Research Catalogue är en plattform för publicering av konstnärliga projekt och forskning på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund.

Mer om Research Catalogue

Upphovsrätt

Upphovsrätten påverkar dig både som upphovsperson och som användare av andras verk. Läs mer på bibliotekets sida om upphovsrätt.

Mer om upphovsrätt

ORCID

ORCID är ett internationellt system för att identifiera forskare. Med hjälp av ORCID-id kan en specifik forskare identifieras, även om forskaren bytt namn, eller flyttat till ett annat lärosäte.

Mer om ORCID

Open access

Open access-publicering innebär att forskningsresultat görs öppet tillgängliga på internet. Grundtanken är att offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgänglig för alla.

Mer om Open access