ORCID

ORCID är ett internationellt system för forskar-id. ORCID-id används vid registrering i DiVA, liksom i andra sammanhang för att identifiera en specifik forskare, till exempel i Vetenskapsrådets ansökningsplattform Prisma.

Forskare och lärare anställda vid Konstfack ska skaffa sig ett ORCID-id och använda vid registrering i DiVA. För att skaffa ett ORCID-id går du in på sidan http://orcid.org/ och registrerar dig genom att följa de instruktioner du finner där. När registreringen är klar får du ett ORCID-id som har 16 siffror uppdelat i fyra grupper (till exempel 0000-0001-6537-8284).

ORCID-id anmäler du också till biblioteketsom för en lista över ORCID-id för all personal som skaffat ett sådant.

>> Skaffa ett ORCID-id

>> Kontakta biblioteket

Uppdaterad: 4 april 2018
Sidansvarig: