ORCID

ORCID är ett internationellt system för att identifiera forskare. Med hjälp av ORCID-id kan en specifik forskare identifieras, även om forskaren bytt namn, eller flyttat till ett annat lärosäte.

Forskare och lärare anställda vid Konstfack ska enligt rektorsbeslut (RÖ§35, 2018-10-01) skaffa sig ett ORCID-id och använda vid registrering i DiVA. För att skaffa ett ORCID-id går du in på https://orcid.org/ och registrerar dig genom att följa de instruktioner du finner där. När registreringen är klar får du ett ORCID-id som har 16 siffror uppdelat i fyra grupper (t.ex. 0000-0001-6537-8284). Du anmäler också ditt ORCID-id till biblioteket.

Kontakta biblioteket för mer hjälp!