ORCID

ORCID är ett internationellt system för att identifiera forskare. Som forskare skaffar du enkelt ett ORCID-id, som sedan används vid registrering i DiVA, liksom i andra sammanhang, till exempel i Vetenskapsrådets ansökningsplattform Prisma. Med hjälp av ORCID-id kan en specifik forskare identifieras, även om forskaren bytt namn, eller flyttat till ett annat lärosäte.

Forskare och lärare anställda vid Konstfack ska enligt rektorsbeslut (RÖ§35, 2018-10-01) skaffa sig ett ORCID-id och använda vid registrering i DiVA. För att skaffa ett ORCID-id går du in på http://orcid.org/ och registrerar dig genom att följa de instruktioner du finner där. När registreringen är klar får du ett ORCID-id som har 16 siffror uppdelat i fyra grupper (t.ex. 0000-0001-6537-8284). Du anmäler också ditt ORCID-id till biblioteket.

Kontakta biblioteket för mer hjälp!

Uppdaterad: 4 april 2018
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.