Spikning

Tillkännagivande av disputation, även kallat spikning, sker genom att doktorsavhandlingen tillgängliggörs i Konstfacks publikationsdatabas DiVA senast tre veckor före disputationen. Doktoranden registrerar och laddar upp en PDF med den slutgiltiga versionen av avhandlingen i DiVA senast fyra veckor före disputationen, varefter biblioteket granskar och publicerar DiVA-posten. Biblioteket skapar ett spikblad utifrån Konstfacks mall och de uppgifter som registrerats i DiVA. Biblioteket laddar sedan upp spikbladet i DiVA.

 • Kontrollera om eventuella delarbeten finns registrerade i DiVA genom att söka i DiVAs sökgränssnitt. Delarbeten som saknas i DiVA registreras enligt instruktioner du hittar på bibliotekets sida om att registrera publikationer och konstnärliga arbeten i DiVA.

 • Logga in i DiVA.

 • Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer”.

 • Välj ”Doktorsavhandling, monografi” eller ”Doktorsavhandling, samanläggning” beroende på om du skrivit en monografiavhandling (en sammanhängande, nyproducerad text) eller en sammanläggningsavhandling (en inledande sammanfattning följd av tidigare publicerade delarbeten).

 • Om du valt sammanläggningsavhandling söker du först fram dina delarbeten i rutan ”Sök delarbeten”. Bocka för delarbetena och klicka på ”Lägg till”. När alla delarbeten är tillagda ser du till att de hamnat i rätt ordning med hjälp av pilarna till vänster om listan. Klicka därefter på ”Fortsätt”.

 • Fyll i registreringsformuläret. Följande fält är obligatoriska:

  • Efternamn

  • Förnamn

  • ORCID-id (läs mer om ORCID-id och hur du skaffar ett sådant)

  • Institution, avdelning eller program

  • E-post

  • Titel

  • Innehållskategori (”Konstnärligt arbete” bockas för om det rör sig om forskning på konstnärlig grund)

  • Övriga uppgifter (År, Antal sidor)

  • Serie

  • Utgivare

  • ISBN

  • Nationell ämneskategori

  • Forskningsämne

  • Nyckelord

  • Abstract

  • Handledare (Lägg till fler handledare genom att klicka på ”Ytterligare handledare”)

  • Opponent

  • Presentation

 • Klicka på ”Fortsätt”.

 • På nästa sida laddar du upp en pdf med den färdiga avhandlingen. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling så ska du ladda upp den nyproducerade, sammanfattande inledningen (kappan), medan tidigare publicerade delarbeten registreras med egna poster som länkas till avhandlingsposten (se ovan). Om förlaget tillåter att du tillgängliggör fulltexten till delarbetena kan dessa laddas upp till delarbetesposterna. Kontrollera vilka regler som gäller för olika tidskrifter och förlag på webbplatsen Sherpa Romeo, eller kontakta biblioteket för vägledning.

  • I fältet ”När ska filen görs fritt tillgänglig” väljer du ”Gör fritt tillgänglig nu (open access)”.

  • Under rubriken ”Typ” anges vilken typ av fil du laddar upp. För fulltexten väljer du ”fulltext” och ”pdf (application/pdf).

  • I fältet ”Namnge fil” anger du den text som ska utgöra den klickbara länken till fulltexten i DiVA. Om inget anges används texten ”Fulltext”.

  • Klicka på ”Välj fil”.

  • Sök fram och välj den fil du ska ladda upp.

  • Filer större än 1 GB sparar du först på en lagringsplats där du kan hämta en länk till filen, varefter du klistrar in länken i fältet längst ner på filuppladdningssidan, och klickar på ”Bekräfta länkadress”.

  • För att ladda upp fler bilagor eller annan dokumentation klickar du på ”Ladda upp fler filer” och följer ovanstående steg på nytt.

  • Läs igenom det publiceringsvillkor du hittar när du klickar på länken ”publiceringsvillkoret” och bekräfta att du godkänner detta genom att bocka för rutan ”Jag godkänner publieringsvillkoret”.

  • Klicka på ”Fortsätt”.

 • Du kommer till en översikt över det du registrerat. Granska denna; om något behöver korrigeras backar du genom att klicka på ”Tillbaka”, i annat fall klickar du på ”Skicka in”.

 

Din registrering blir synlig i DiVAs publika gränssnitt först efter att biblioteket granskat och publicerat den. Tänk på att registrera senast fyra veckor innan disputationen så att biblioteket hinner tillgängliggöra din avhandling i DiVA senast tre veckor innan disputationen.