Boka sökvägledning

Behöver du hjälp med att hitta litteratur till din uppsats/projektarbete? Kanske vill du få hjälp med att söka i någon av bibliotekets databaser för att hitta artiklar eller bilder inom ditt ämnesområde?

Vad kan du få hjälp med?

  • Sökning – i bibliotekskataloger (böcker, e-böcker), i databaser (artiklar, avhandlingar, uppsatser, bilder).

  • Frågor om källkritik, upphovsrätt och plagiat
  • Instruktion i DiVA-registrering

Hur funkar det?

Som student eller anställd vid Konstfack har du möjlighet att boka en bibliotekarie för handledning i informationssökning, som ett komplement till den undervisning i informationssökning som biblioteket håller för grupper av studenter. Handledningen bokas för max 1 timme per gång.

Boka sökvägledning (Länk till formulär på Konstfacks intranät.)