Boka sökvägledning

Behöver du hjälp med att hitta litteratur till din uppsats/projektarbete? Kanske vill du få hjälp med att söka i någon av bibliotekets databaser för att hitta artiklar eller bilder inom ditt ämnesområde?

Via biblioteket har du som student eller anställd tillgång till stora mängder information som annars inte finns fritt tillgängligt på nätet. Material som kan användas för att inspirera, underbygga eller utveckla ditt eget projekt.  Ta chansen och boka tid med en bibliotekarie som kan hjälpa dig att söka efter kunskap inom just ditt ämne/frågeställning.  

Vad kan jag få hjälp med?

  • Sökning – i bibliotekskataloger (böcker, e-böcker), i databaser (artiklar, avhandlingar, uppsatser, bilder).

  • Frågor om källkritik, upphovsrätt och plagiat
  • Instruktion i DiVA-registrering

 

Hur funkar det?

Som student eller anställd vid Konstfack har du möjlighet att boka en bibliotekarie för handledning i informationssökning, som ett komplement till den undervisning i informationssökning som biblioteket håller för grupper av studenter. Handledningen bokas för max 1 timme per gång.

Använd formuläret nedan för att boka in sökvägledning.

Namn / Name
E-mail
 
Beskriv kortfattat vad du vill ha hjälp med / Briefly describe what you need help with
 
Föreslå gärna möjliga datum och tider / Please suggest possible dates and times
 
 
08-450 41 24
Skyddad adress

Uppdaterad: 30 maj 2018
Sidansvarig: David Scheutz