Boka sökvägledning

Behöver du hjälp med att hitta litteratur till din uppsats/projektarbete? Kanske vill du få hjälp med att söka i någon av bibliotekets databaser för att hitta artiklar eller bilder inom ditt ämnesområde?

Gips av skulpturen Merkur som Argusdræber med läsande student

Vad kan du få hjälp med?

  • Sökning – i bibliotekskataloger (böcker, e-böcker), i databaser (artiklar, avhandlingar, uppsatser, bilder).

  • Frågor om källkritik, upphovsrätt och plagiat
  • Instruktion i DiVA-registrering

Hur funkar det?

Som student eller anställd vid Konstfack har du möjlighet att boka en bibliotekarie för handledning i informationssökning, som ett komplement till den undervisning i informationssökning som biblioteket håller för grupper av studenter. Handledningen bokas för max 1 timme per gång.

Använd formuläret nedan för att boka in sökvägledning.

Namn / Name
 
E-mail / Email
 
Beskriv kortfattat vad du vill ha hjälp med / Briefly describe what you need help with
 
Föreslå gärna möjliga datum och tider / Please suggest possible dates and times
 
Jag godkänner att Konstfack sparar och behandlar mina personuppgifter (namn och epostadress) i enlighet med GDPR. / I approve that Konstfack saves and processes my personal data (name and email address) in accordance with GDPR.

 
 
08-450 41 24
biblioteket@konstfack.se