Högskolepedagogik och digitala lärmiljöer

Biblioteket har i uppdrag att genomföra högskolepedagogiska utbildningar, stödja lärare/lärarlag i användningen av pedagogiska digitala verktyg samt stöd för att skapa goda förutsättningar för utveckling av studenternas akademiska litteracitet.

Högskolepedagogisk utbildning

Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan. Det övergripande målet är att deltagaren efter avslutad utbildning ska visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen anordnas som personalutbildning. Utbildningen har tre delar (A,B och C). Del A och B går under ett läsår och motsvarar 7,5 hp och krävs enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Konstfack.

Mer om den högskolepedagogiska utbildningen

 

Digitala lärmiljöer

Vi arbetar med en rad frågor kring pedagogik och den digitala lärmiljön, till exempel lärplattformen Canvas och videomötesverktyget Zoom. Vi finns också till stöd för dig som vill använda andra digitala verktyg som video och ljud. Hör gärna av dig om du vill ha råd, hjälp eller har synpunkter på vad vi ska göra.

Canvas  – lärplattform

Zoom – videomöten

Play – mediastreaming

Stöd för film med mera

Användbara verktyg

Vad är upphovsrätt?

 

Studieverkstad

Studieverkstaden finns tillgänglig för alla Konstfacks studenter på måndagar och tisdagar, i rum B1 i biblioteket. Till studieverkstaden kan studenter vända sig med sina skriftliga och muntliga uppgifter för att få stöd i arbetet med dem. Det kan till exempel handla om att få hjälp att tolka uppgiftsinstruktioner, strukturera sin text, skaffa sig en medvetenhet om sin egen skrivprocess eller hitta strategier för att utveckla sitt skrivande oavsett nivå.

Studenter kan boka tid i Studieverkstaden här.

Det är önskvärt att studenten bifogar uppgiftsinstruktionen och eventuell text som studenten redan skrivit, och helst också formulerar något om sina önskemål inför handledningssamtalet i studieverkstaden.  

Värt att poängtera:

  • Studieverkstaden välkomnar alla studenter. Både den som känner sig bekväm och säker i sitt skrivande såväl som den som är i behov av särskilt stöd kan behöva diskutera sina texter med någon, helt utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Studieverkstaden korrekturläser inte texter. Istället är avsikten att studenten ska få hjälp att identifiera sina egna eventuella svårigheter, och att studenten får med sig strategier för att arbeta vidare med dessa på egen hand.