Konstfack Play

Konstfacks nya plattform för rörlig media.För närvarande internt men i framtiden mer publik.

Konstfack har nu en egen streamingplattform för film: play.konstfack.se

Du loggas in med samma uppgifter som när du loggar in i Canvas.

Här kan lärare lägga allt sitt rörliga undervisningsmaterial.