Play

Konstfack har nu en egen streamingplattform för film: play.konstfack.se

För närvarande internt men i framtiden mer publik.

Som anställd loggar du in med samma uppgifter som när du loggar in i Canvas.

Här kan du lägga allt ditt rörliga undervisningsmaterial och dela det på till exempel Canvas.

Läs mer här!