Högskolepedagogisk utbildning

Den högskolepedagogiska utbildningen på Konstfack följer Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. 

Mål och syfte

Det övergripande målet för utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.

För mer information om mål för utbildningen SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande

 

Om utbildningen

Utbildningen på Konstfack ges som personalutbildning och omfattar 10 veckors heltidsstudier under tre år.  Utbildningen motsvarar 15 högskolepoäng.  Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är indelad i tre delar – A, B och C – där varje del löper under två terminer. Du som deltar får ett studieintyg efter varje avslutad del.

På utbildningstillfällen kommer du att träffa en rad olika lärare från arbetsgruppen för högskolepedagogik (AHU), lärare från högskolan samt gäster från andra lärosäten.

Anmälan sker till prefekt, enhetschef eller närmaste chef.
  

Teman på del A - nästa start HT2020

 1. Högskolejuridik för lärare
 2. Utbildning, progression och den röda tråden
 3. Att möta studenter med fokus på studenthälsa och funktionsvariationer
 4. Att arbeta med digitala verktyg i utbildningen
 5. Kursvärderingar, kursutveckling och kvalitetsarbete

 

Teman på del B - nästa start HT2020

 1. Utbildningsfilosofi och teoretiska perspektiv
 2. Handledningssamtalet
 3. Att arbeta med studenters skrivande
 4. Jämställdhet och likabehandling
 5. Att lära av varandra – auskultation
 6. Examinationsformer och bedömning

 

Teman på del C - börjar HT2021

Del C är under utveckling, men kommer att ha följande två huvuddelar:

 1. Självständigt projektarbete
 2. Pedagogisk meritportfåtölj

 

Arbetsgruppen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)

 • Ann Cathrine Andersson, prefekt från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
 • Jan Hjalmarsson, bibliotekschef (ansvarig för AHU)  
 • Magnus Mörck, chef för Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA)
 • Niklas Billström, IKT-koordinator
 • Paulina Nyman, skrivhandledare (Studieverkstaden)
 • En lärare/högskolepedagogisk utvecklare håller på att rekryteras  

 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) följer upp verksamheten årsvis och/eller vid behov.

Uppdrag:

 • att planera, genomföra och följa upp den högskolepedagogiska utbildningen samt andra kompetensutvecklande aktiviteter för lärare vid högskolan som bidrar till att stärka det kollegiala samtalet om högskolepedagogik inom högskolan.
 • att stödja lärare, lärarlag och institutioner att använda högskolans lärplattform, e-mötesverktyg och andra digitala verktyg för att främja studentcentrerade läraktiviteter, pröva nya undervisnings- och examinationsformer och förenkla administration.
 • att utveckla former för delande av kunskaper och resultat inom det högskolepedagogiska området.
 • att agera högskolans kontakt gentemot nationella och internationella samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området, följa utvecklingen och sprida information vidare inom högskolan.

Kontakt: Jan Hjalmarsson 08 450 41 20 Skyddad adress

Uppdaterad: 21 februari 2020
Sidansvarig: