Högskolepedagogiska workshops för lärarlag

Våra workshops är riktade till lärarlag på Konstfack och kan beställas av till exempel program- eller ämnesansvariga. Alla workshops är kostnadsfriaDe ges på svenska om inte annan överenskommelse görs. Datum enligt överenskommelse och omfattningen av varje workshop är 2-3 timmar.

Vill ni beställa en workshop mejla: jan.hjalmarsson@konstfack.se (ansvarig för Arbetsgruppen för högskolepedagogiska utveckling).

Workshop 1. Handledning - makt, relation och intention 

Hur kan jag genom handledning stötta studenten till utveckling? Var går gränserna mellan professionell, personlig och en mer privat handledningsrelation? I denna workshop fokuserar vi på handledningens möjligheter, utmaningar och dilemman. Syftet är att skapa utrymme för reflektion och utveckling. Vi diskuterar, utifrån gemensamt valda texter, olika roller och former för handledning och relationen mellan handledaren och studenten. 

Workshop 2. Hur arbetar vi med bedömning? Att examinera och bedöma konstnärliga processer och arbeten

Hur ska bedömningen gå till? Hur kan den utformas att den också blir ett tillfälle för lärande? Hur görs examinationen rättssäker? Hur påverkar AI (Artificiell intelligens) examinationer? I denna workshop kommer vi att arbeta med temat examination och bedömning i er undervisningspraktik. Vi utgår från gruppens eget kursutvecklingsarbete och ämnets kursplaner.

Workshop 3. Hur får jag tiden att räcka till? Tid, planering, prioritering

I denna workshop fokuserar vi på de organisatoriska ramarna för tidsåtgång och planering samt ger verktyg för att stärka deltagarnas förmågor på dessa områden. Vi diskuterar hur man kan skapa utrymme för ämnesutveckling/forskning och andra mer långsiktiga arbetsuppgifter när det ständigt dyker upp nya, mer eller mindre akuta, frågor. Vidare kommer vi att arbeta med metoder för att hantera prioriteringar bland arbetsuppgifter och att kunna hantera arbetsuppgifter utifrån hur brådskande/viktiga de är.