Användbara verktyg


Här presenteras en rad fria digitala verktyg som kan användas i undervisningen.

ScreenPal
Med detta verktyg kan du välja mellan att filma dig själv med webbkameran eller filma din dators skrivbord, till exempel för att följa med i en demonstration. Du kan också kombinera dessa så att du syns i en del av bilden medan fokus är på datorskrivbordet. I gratisversionen kan du filma i 15 minuter och filmen sparas på din hårddisk så du kan redigera den efteråt. https://screenpal.com/konstfack

Padlet
En padlet är en webbaserad arbetsyta där alla som har länken kan anteckna och ge kommentarer. Det kan till exempel användas för att samla in idéer eller synpunkter i ett projekt eller inför en händelse. Innehållet kan presenteras och organiseras på ett sätt som gör det visuellt och pedagogiskt tydligt. Användarna är anonyma så det kan ibland vara lättare att säga det man vill ha sagt. https://sv.padlet.com/dashboard

Kahoot
Kahoot är ett interaktivt verktyg för att ställa frågor till en publik, en klass eller annan grupp. Publiken svarar genom sina mobiler och svaret, alltså hur många som valt de olika alternativen, presenteras direkt på storskärm. Det kan fungera som ett sätt att få en bild av den allmänna förkunskapen kring till exempel ämnet för en föreläsning eller för att få en bild av åhörarnas åsikt i ett antal frågor. getkahoot.com


Doodle
Doodle är ett webbaserat verktyg för att hitta gemensamma tider att träffas, för möten till exempel. Du som tar initiativet anger de datum och klockslag du kan ses. Sedan skickar du en länk till de som du vill bjuda in elleer träffa. De ser då dina tider och fyller i vilka av dessa de kan. Successivt växer bilden fram vilka datum flest personer kan delta. doodle.com

Prezi
Prezi är ett presentationsverktyg, som PowerPoint fast annorlunda. Det är överlägset i vissa fall för att zooma in och ut, titta på en flygbild och gå in i detaljer, kring vilket ämne som helst. Men det bygger på en linjär sekvens. På Prezi.com finns en version för skolor att testa. Det är alltså ett verktyg på webben.

Kontakt biblioteket@konstfack.se