Specialsamlingar

Alla specialsamlingar utom Gamla samlingen förvaras öppet i bibliotekets lokaler. 

TIMELINE  Videosamlingen hittar du i rummet rakt fram från bibliotekets entré.

Martinska samlingen och Zickermanska studiesamlingen finns en trappa ner i biblioteket och är tillgängliga för allmänheten.

Gamla samlingen förvaras inlåst i särskilt utrymme. Material därifrån kan beställas fram för läsesalslån.   

 

Gamla samlingen

Timeline - videosamlingen

 

Martinska bildsamlingen

Zickermanska studiesamlingen