Gamla samlingen

Den Gamla samlingen och specialsamlingarna är sökbara i bibliotekets katalog (placering GS) och i LIBRIS

Gamla samlingen

Samlingen omfattar ca 5 500 volymer. Huvuddelen av samlingen består av 1800-talslitteratur. Det finns arton böcker från 1600-talet och ett hundratal från 1700-talet. De äldsta posterna i samlingen är från 1500-talet och omfattar tolv planscher över arkitekturelement och möbler framställda av Jacques I Androuet du Cerceau, samt en bok av Sebastiano Serlio med följande något långdragna titel: 

Serlio omslagSebastiani Serlii Bononiensis De architectvra libri qvinqve, Quibus cuncta fere Architectonicae facultatis mysteria docte, perspicue, vberrimeq[ue] explicantur, A' IOANNE CAROLO SARACENO ex Italica in Latinam, linguam nunc primùm translati atque conuersi. In quibus, praeter orationis perpetuam continuatamq[ue] seriem, [et] propriae aedificiorum mensurae, [et] consentaneae quoque structurarum omnium designationes perquàm eleganter insertae accommodataeq[ue] fuerunt. Necnon extraordinarius quinquaginta portarum libellus in operis calce adiunctus hic demum conspicitur

Merparten av böckerna är på tyska, engelska eller franska, men det finns även böcker på italienska, latin och en hel del på svenska. En del av Gamla samlingen utgörs av de 600 böcker och planscher som Konstfacks grundare Nils Månson Mandelgren donerade till biblioteket 1844.  

I samlingen finns t.ex. originalupplagan av Diderots encyklopedi, som började ges ut 1751, böcker av den engelske illustratören Walter Crane samt en stor mängd folianter (böcker i stort format) med vackra färgillustrationer inom de ämnen man undervisade i på skolan.  Även allmänna ämnen som konsthistoria, botanik och zoologi är representerade.

Samlingen avspeglar Konstfacks utbildningshistoria, alltså finns en hel del litteratur inom maskin- och byggnadsteknik, klassisk arkitektur och en mängd förlagor för utsmyckning av byggnader. Geometri, ritningsteknik och förlagor för möbelsnickeri finns i mängd.Gamla samlingen
Gamla samlingen förvaras i ett låst utrymme. Böckerna hämtas fram på begäran och kan läsas i biblioteket.