TIMELINE - Videotek

Bibliotekets videotek TIMELINE omfattar en samling videokonst och dokumentärer som kan tittas på i videotekets monitorer. Det går inte att göra hemlån.

Videorum

Videosamlingen har skapats för att vara en resurs för utbildningen på Konstfack.

TIMELINE skapades genom ett konstnärligt utvecklingsarbete under ledning av professor Marysia Lewandowska vid Institutionen för konst. Under projektet skrevs två rapporter som beskriver arbetet med uppbyggnaden av samlingen.

Rapport 1 (2005)

Rapport 2 (2006)