Biblioteket

Titel
Biblioteksassistent
Beskrivning
Jag arbetar i informationsdisken främst på onsdagar
Läs mer här >>
Titel
Biblioteksassistent
Titel
Bibliotekarie
Telefon
08-450 4126
Beskrivning
Undervisning i informationssökning, stöd vid läshinder (talböcker), DiVA (e-publicering), Open Access, Research Catalogue
Läs mer här >>
Titel
Bibliotekschef
Telefon
08-450 4120
Mobil
+46 76 724 35 23
Beskrivning
Bibliotekschef, vice ordförande i Publikationskommittén (Konstfack Collection) samt ansvarig för arbetsgruppen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)
Läs mer här >>
Titel
Bibliotekarie
Telefon
08-450 4127
Beskrivning
- Elektroniska resurser (databaser, e-böcker och e-tidskrifter) - Förvärv och katalogisering - Utställningar av boksamlingar. Jag arbetar mån-, tis- och onsdagar, tjänstledig på tors- och fredagar.
Läs mer här >>
Titel
Koordinator
Telefon
08-450 4122
Beskrivning
Jag arbetar med frågor som rör Canvas, Zoom och Play och stöttar lärare i hur de kan utnyttja dessa för en kreativ pedagogik. Jag arbetar också med den högskolepedagogiska utbildningen samt ansvara...
Läs mer här >>
Titel
Samordnare
Telefon
08-450 4139
Beskrivning
Skrivhandledare i Studieverkstaden.
Läs mer här >>
Titel
Bibliotekarie
Telefon
08-450 4125
Beskrivning
Systemansvarig, förvärv av böcker, katalogisering, webb, sekreterare i publikationskommittén
Läs mer här >>
Titel
Bibliotekarie
Telefon
08-450 4175
Beskrivning
Undervisning i informationssökning, stöd vid läshinder (talböcker), DiVA (e-publicering), forskarstöd.
Läs mer här >>