Zickermanska studiesamlingen

Lilli Zickerman, initiativtagare till Föreningen för Svensk Hemslöjd, reste runt på den svenska landsbygden mellan åren 1910 och 1932 och inventerade svensk folklig textil. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker, men också att stärka upp värdet på de textila föremålen. Hon fotograferade, mätte upp och beskrev alla föremål. Hennes bror handkolorerade fotografierna.

Zickermanska studiesamlingen


Zickermans studiesamling på Konstfack består av 12 000 bilder i 133 boxar, ordnade efter teknik. Var och en innehåller ett hundratal delvis kolorerade fotografier av allmogetextil från hela landet. Originalsamlingen finns på Nordiska Museet och består av 24 000 glasplåtar och bilder. Ett urval av planscherna gjordes i två exemplar, ett för museibruk och ett som skulle ingå i en studiesamling tillgänglig för allmänheten.  Studiesamlingen skänktes till Hemslöjden på 1940-talet, och deponerades på Konstfack.

Samlingen ger kunskap om en rik svensk textil allmogetradition. Alla bilder är noggrant katalogiserade och de flesta är försedda med uppgift om teknik, material, mått och antal trådar i varpen, ägarens namn och adress, landskap, härad och socken.

Hela studiesamlingen är placerad en trappa ned i biblioteket och är publikt tillgänglig. Studiesamlingen finns också publicerad på digitaltmuseum.se i Hemslöjdens samlingar.

Se film om digitaliseringen av Zickermans studiesamling.