Martinska bildsamlingen

Martinska bildsamlingen förvaras på bibliotekets källarplan och är tillgänglig för allmänheten under våra öppettider.

Fredrik Robert Martin och hans bildsamling

Samlingen har fått sitt namn efter Fredrik Robert Martin (1868-1933), som var verksam som dragoman (tolk) vid den svenska beskickningen i Konstantinopel. Martin var en hängiven föremålssamlare som dokumenterade sina resor i en rad uppmärksammade böcker. Dessa finns i Konstfacks bibliotek:

  • Moderne Keramik von Centralasien (1897) 
  • Morgenländische Stoffe (1897)
  • Dänische Silberschätze aus der Zeit Christians IV aufbewahrt in der Kaiserlichen Schatzkammer zu Moskau (1900) 
  • Die persischen Prachtstoffe im Schlosse Rosenborg in Kopenhagen (1901)
  • A history of oriental carpets before 1800 (1908)
  • Sett, hört och känt : skisser från Turkiet, Ryssland, Italien och andra land (1933)  

Martin gjorde ett antal resor i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till bland annat Ryssland och Turkiet, då han samlade föremål som han tog till Sverige och visade upp på Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Delar av Martins föremålssamling finns på Medelhavsmuseet och Livrustkammaren. Konstfacks Martinska samling omfattar bilder som Martin samlat, bland annat fotografier och grafiska blad i original.

Samlingen var tänkt för museers jämförande studier och hamnade 1916 i Svenska Slöjdföreningens ägo. Den donerades senare till Tekniska Skolan som var föregångare till dagens Konstfack.

Till höger kan du se en plansch över ämnesindelningen i samlingen vid tiden för donationen. 

Samlingen består av 556 pärmar, 15 boxar och en mapp med lösa plancher, 9 boxar med handgjorda smyckesskisser, 1 box med japanska träsnitt från slutet av 1800-talet samt en hylla med okatalogiserade böcker på japanska, illustrerade med vackra mönster.


Martinska bildsamlingen

Plansch ur Martinska bildsamlingenMartinska bildsamlingen, pärmryggarPlansch ur Martinska bildsamlingen