Martinska bildsamlingen

Martinska bildsamlingen förvaras på bibliotekets källarplan och är tillgänglig för allmänheten under våra öppettider.

Närbild av pärmar i Martinska bildsamlingen

Fredrik Robert Martin och hans bildsamling

Samlingen har fått sitt namn efter Fredrik Robert Martin (1868-1933), som var verksam som dragoman (tolk) vid den svenska beskickningen i Konstantinopel. Martin var en hängiven föremålssamlare som dokumenterade sina resor i en rad uppmärksammade böcker. Dessa finns i Konstfacks bibliotek:

  • Moderne Keramik von Centralasien (1897) 
  • Morgenländische Stoffe (1897)
  • Dänische Silberschätze aus der Zeit Christians IV aufbewahrt in der Kaiserlichen Schatzkammer zu Moskau (1900) 
  • Die persischen Prachtstoffe im Schlosse Rosenborg in Kopenhagen (1901)
  • A history of oriental carpets before 1800 (1908)
  • Sett, hört och känt : skisser från Turkiet, Ryssland, Italien och andra land (1933)  

Martin gjorde ett antal resor i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till bland annat Ryssland och Turkiet, då han samlade föremål som han tog till Sverige och visade upp på Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Delar av Martins föremålssamling finns på Medelhavsmuseet och Livrustkammaren. Konstfacks Martinska samling omfattar bilder som Martin samlat, bland annat fotografier och grafiska blad i original.

Samlingen var tänkt för museers jämförande studier och hamnade 1916 i Svenska Slöjdföreningens ägo. Den donerades senare till Tekniska Skolan som var föregångare till dagens Konstfack.

Samlingen består av 556 pärmar, 15 boxar och en mapp med lösa plancher, 9 boxar med handgjorda smyckesskisser, 1 box med japanska träsnitt från slutet av 1800-talet samt en hylla med okatalogiserade böcker på japanska, illustrerade med vackra mönster.

 

Plansch över Martinska samlingen

Planschen visar ämnesindelningen i samlingen vid tiden för donationen. Den ger samtidigt en bild av tidens undervisning på Tekniska skolan.