Anställda

Anställda på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.

Biträdande prefekt
Telefon
08-450 4157
Prefekt
Telefon
08-450 4159
Mobil
0720-198 721
Adjunkt
Professor
Telefon
08-450 4154
Adjunkt
Adjunkt / Doktorand
Telefon
08-450 4171
Lektor
Telefon
08-450 4169
Administratör (Tjänstledig till 2027-06-11)
Telefon
08-450 4150
Lektor
Telefon
08-450 43 55
Gästlärare - Lektor (Gästlärare till 2025-06-30)
Doktorand
Administrativ studierektor
Telefon
08-450 4176
Professor
Telefon
08-450 4153
Mobil
0733-697027
Beskrivning
Jag arbetar som professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS). Mina forskningsintressen riktas i första hand mot frågor som berör...
Läs mer här >>
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4151
Lektor
Mobil
0707541288
Beskrivning
Lektor i konst- och bildvetenskap
Läs mer här >>
Adjunkt
Telefon
08-450 41 94
Adjunkt
Telefon
08-450 41 62
Adjungerad adjunkt
Telefon
08-450 41 91
Adjungerad adjunkt
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4150
Adjunkt
Telefon
08-450 4172
Lektor
Beskrivning
Lektor i Designhistoria och -teori vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS). Fil.Dr. i Konstvetenskap.
Läs mer här >>
Lektor
Beskrivning
Jag undervisar på bildlärarutbildningarna.
Läs mer här >>
Adjunkt
Telefon
08-450 41 62
Adjunkt
Telefon
08-450 4156
Lektor
Beskrivning
Avhandlingen i medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro universitet (2018) undersöker med utgångspunkt i Deleuze och Deleuze och Guattaris filosofibildning affektiva processer och...
Läs mer här >>
Doktorand
Adjungerad adjunkt
Adjunkt
Telefon
08-450 4196
Lektor
Telefon
08-450 4169
Adjunkt
Telefon
08-450 4162
Mobil
070 5119051
Adjunkt
Telefon
08-450 41 94
Lektor
Telefon
08-450 4161
Beskrivning
Docent i pedagogik. Lärare i kurser om utbildning och forskning. Forskare med intresse för posthumanistisk teori och metod. Pågående projekt: (i) Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en...
Läs mer här >>
Lektor
Telefon
08-450 4191
Doktorand
Lektor
Telefon
08-450 4165
Lektor
Telefon
08-450 41 94