Anställda

Anställda på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.

Titel
Prefekt
Telefon
08-450 4157
Titel
Adjunkt
Titel
Professor
Telefon
08-450 4154
Titel
Adjunkt
Titel
Gästlärare - Lektor (Gästlärare till 2023-01-31)
Titel
Adjunkt / Doktorand
Telefon
08-450 4171
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4169
Titel
Administratör (Tjänstledig till 2027-06-11)
Telefon
08-450 4150
Titel
Lektor
Telefon
08-450 43 55
Titel
Doktorand
Titel
Administrativ studierektor
Telefon
08-450 4176
Titel
Professor
Telefon
08-450 4153
Mobil
0733-697027
Beskrivning
Jag arbetar som professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS). Mina forskningsintressen riktas i första hand mot frågor som berör...
Läs mer här >>
Titel
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4151
Titel
Lektor
Mobil
0707541288
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 41 94
Titel
Gästlärare - Lektor (Gästlärare till 2023-06-22)
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 41 62
Titel
Adjungerad adjunkt
Telefon
08-450 41 91
Titel
Adjungerad adjunkt
Titel
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4150
Titel
Adjunkt
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 4172
Titel
Lektor
Beskrivning
Lektor i Designhistoria och -teori vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS). Fil.Dr. i Konstvetenskap.
Läs mer här >>
Titel
Gästlärare - Adjunkt (Gästlärare till 2023-03-31)
Titel
Gästlärare - Lektor (Gästlärare till 2023-03-31)
Titel
Lektor
Beskrivning
Jag undervisar på bildlärarutbildningarna.
Läs mer här >>
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 41 62
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 4156
Titel
Gästlärare - Lektor (Gästlärare till 2023-06-15)
Titel
Gästlärare - Adjunkt (Gästlärare till 2023-01-31)
Titel
Lektor
Beskrivning
Avhandlingen i medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro universitet (2018) undersöker med utgångspunkt i Deleuze och Deleuze och Guattaris filosofibildning affektiva processer och...
Läs mer här >>
Titel
Doktorand
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 4196
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4169
Titel
Uppdragstagare
Telefon
08-450 4161
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 4162
Mobil
070 5119051
Titel
Adjunkt
Telefon
08-450 41 94
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4161
Beskrivning
Lärare i kurser om utbildning och forskning. Forskare med intresse för posthumanistisk teori och metod. Pågående projekt: (i) Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie om ett...
Läs mer här >>
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4191
Titel
Doktorand
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4165
Titel
Gästlärare - Adjunkt (Gästlärare till 2023-01-31)
Titel
Lektor
Telefon
08-450 41 94