Fredrik Lindstrand

Fredrik Lindstrand
Titel
Professor
Telefon
08-450 4153
Mobil
072-5934353
Organisation
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Beskrivning

Jag arbetar som professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) och är, tillsammans med Anette Göthlund, forskningsledare för forskningsinriktningen Visuella kulturer och lärande.

Mina forskningsintressen riktas i första hand mot frågor som berör multimodal kommunikation, socialsemiotik, meningsskapande, kunskapsrepresentationer och design för lärande i olika sammanhang.

Jag har närmat mig dessa områden inom ramen för ett antal olika forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av bland andra Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen, Konstfrämjandet och Film Gävleborg.

Senaste publikationer:

Insulander, E., Lindstrand, F & Selander, S. (2019) Design för lärande Historia. Medeltiden som exempel. Lund: Studentlitteratur.

Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (red.) (2017) Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. Stockholm: Liber.

Insulander, E., Lindstrand, F. & Selander, S. (2017) The Design of Knowledge Representations in different Multimodal Texts about the Middle Ages. Journal of Educational Media, Memory and Society.

Lindstrand, F., Insulander, E. & Selander, S. (2016) Mike the Knight in the Neo-Liberal Era: A Multimodal Approach to Children's Multimedia Entertainment. Journal of Language and Politics 15:3, 337-351.

Lindstrand, F., Insulander, E. & Selander, S. (2016) Multimodal representations of gender in young children's popular culture. Mediekultur 32:61, 6-25.

Insulander, E., Lindstrand, F. & Selander, S. (2016) Designing the Middle Ages. Knowledge emphasis and designs for learning in the history classroom. Historical Encounters 3:1, 31-42.

Publikationer

Design för lärande Historia - Medeltiden som exempel

Medeltiden är en epok som har avsatt många olika avtryck också i vår tid, inte minst som en mytomspunnen inspirationskälla. Detta gestaltas på många vis, bland annat i romaner, filmer, tv-serier, spel, lajv och arr...

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander , Staffan Selander
ISBN: 9789144117089

Potential för estetikfältets legitimering och utveckling - samtal kring forskning inom det estetiskt-pedagogiska fältet

Potential för estetikfältets legitimering och utveckling - 

samtal kring forskning inom det estetiskt-pedagogiska fältet

Abstract till rundabordssamtal NEÄL 2018

 

Under 1990-talet och börja...

Författare: Monica Lindgren , Fredrik Lindstrand , Ketil Thorgersen , Stina Wikberg

Grasping action in multimodal transformative processes

Grasping action in multimodal transformative processes

Fredrik Lindstrand, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

 

A multimodal and social semiotic ...

Författare: Fredrik Lindstrand

Multimodal ethnography - understanding meaning making in practices and across contexts

Multimodal ethnography – understanding meaning making in practices and across contexts

Multimodal ethnography brings together social semiotics and ethnography. In this perspective, researcher...

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander , Øystein Gilje

Signs of multimodal genre awareness in young YouTubers' online engagements

In Sweden, big efforts are currently being made in what is referred to as the "digitization of school" (cf. Government of Sweden, 2017) and in the work to support media and information literacy (MIL) at a more gene...

Författare: Fredrik Lindstrand

Relevanta utsvävningar på digitala arenor - om YouTube, literacy och genremedvetenhet

En kort text om hur även uttryck som framträder som enkla och slumpmässiga kan förstås som meningsfulla uttryck för kunnande och engagemang.

Författare: Fredrik Lindstrand
ISBN: 9789163980039

Designing Multimodal Texts about the Middle Ages

Författare: Eva Insulander , Fredrik Lindstrand , Staffan Selander

Mike the Knight in the Neo-Liberal Era - A Multimodal Approach to Children's Multimedia Entertainment

Today, in the neo-liberal era, goal-oriented learning seems to be a ubiquitous demand for almost all kind of play activities. Different resources for play, like toys and games, are motivated from a learning perspec...

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander , Staffan Selander

Designing the Middle Ages - Knowledge emphasis and designs for learning in the history classroom

Contemporary teaching and learning implies that pupils encounter curricular content in the form of multimodal representations such as film, museum visits, PowerPoint presentations, roleplay and digital games. Spoke...

Författare: Eva Insulander , Fredrik Lindstrand , Staffan Selander

Multimodal representations of gender in young children's popular culture

This article poses questions regarding learning and representation in relation to young children’s popular culture. Focusing on gender, the article builds on multimodal, social semiotic analyses of two different me...

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander , Staffan Selander

Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken - om kunskapens representationsformer

 Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken - om kunskapens representationsformer 

I en tid där digitala medier mer och mer utvecklats till en vardaglig kommunikationsresurs, utmanas...

Författare: Fredrik Lindstrand , Lisa Öhman

Interview with Arlene Archer

Intervju med dr Arlene Archer i samband med hennes deltagande i forskningskonferensen Designs for Learning IV, där hon gav en keynotepresentation.

Författare: Fredrik Lindstrand

Competent Toddlers - A Study of Engagement, Social Interaction and Meaning Making In Front Of The TV Screen

Based on the results from a Swedish research project, this paper investigates young children's meaning-making in relation to moving images in a preschool context. The specific focus of the paper is to look at if – ...

Författare: Fredrik Lindstrand

Språkutveckling genom estetiska uttrycksformer - vad kan barnen lära oss?

Populärvetenskaplig föreläsning vid konferensen Konstarter i Pedagogiken - Art in Education, Edsbyn 7-8 januari 2013.

Författare: Fredrik Lindstrand

Towards a social and ethical view of semiosis - Examples from the museum

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander
ISBN: 978-0-415-50814-8

Making meaning in an exhibition - design, agency and (re-)design

Författare: Sophia Diamantopoulou , Eva Insulander , Gunther Kress , Fredrik Lindstrand
ISBN: 978-87-995472-0-3

REMAKE : Representation, resources and meaning-making - The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments

This paper discusses the outline and implications of a recently initiated research project, ”REMAKE: Representations, resources and meaning-making. The Middle Ages as a knowledge domain in different learning enviro...

Författare: Fredrik Lindstrand , Staffan Selander

Making meaning in museum exhibitions - design, agency and (re-)representation

Författare: Sophia Diamantopoulou , Eva Insulander , Fredrik Lindstrand

Setting the ground for engagement - multimodal perspectives on exhibition design

In this article we offer an approach to analysing exhibition design, based on a multimodal and social semiotic view of communication and meaning making. We examine the narration and construction of different messag...

Författare: Fredrik Lindstrand , Eva Insulander

Design för lärande i förskolan

Hur ser vi på barns lärande? Vad säger deras nyfikenhet oss? Och hur bekräftar vi den kunskap de själva kommit fram till?Hur kan vi tolka barns uttryck så att de hjälper oss förstå hur vi ska vägleda dem i deras sp...

Författare: Annika Elm Fristorp , Fredrik Lindstrand
ISBN: 9789113043906

Lärande och meningsskapande i filmens värld

Författare: Fredrik Lindstrand

Interests in motion - The film medium through the eyes and lenses of young Scandinavian filmmakers

This chapter examines youth media from a Scandinavian perspective, based on the results of a recent study about learning paths among young filmmakers in Denmark, Norway and Sweden. We deal specifically with how the...

Författare: Fredrik Lindstrand , Lisbeth Frölunde , Oystein Gilje , Lisa Öhman-Gullberg
ISBN: 9781433106538

Uppdaterad: 21 augusti 2020
Sidansvarig: