Fredrik Lindstrand

Professor

Fredrik Lindstrand
Telefon
08-450 4153
Mobil
0733-697027
Organisation
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Beskrivning

Jag arbetar som professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS).

Mina forskningsintressen riktas i första hand mot frågor som berör multimodal kommunikation, socialsemiotik, meningsskapande, kunskapsrepresentationer och design för lärande i olika sammanhang.

Jag har närmat mig dessa områden inom ramen för ett antal olika forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av bland andra Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen, Konstfrämjandet och Film Gävleborg.

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag

2018
2011