Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Anställda på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).

Titel
Utbildningshandläggare / Biträdande chef
Telefon
08-450 4170
Titel
Handläggare
Telefon
08-450 4117
Beskrivning
Nämndstöd (Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN) Systemstöd SunetSurvey
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4123
Titel
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4190
Titel
Handläggare
Telefon
08-450 4116
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4118
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot antagningsfrågor. Jag är även samordnare av riktat pedagogiskt stöd.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4119
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot examens- och antagningsfrågor. Jag arbetar även som handläggare för likabehandling av studenter.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4149
Beskrivning
Internationell handläggare. Erasmus+-ansvarig, ICM-ansvarig, ansvarig för Minor Field Studies (MFS), samordnare för Linnaeus-Palme, kontaktperson för KUNO och CIRRUS. Arbetar med student-, lärar- o...
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4178
Titel
Utbildningsadministratör
Telefon
08-450 4148
Titel
Forskningshandläggare
Telefon
08-450 4136
Beskrivning
Handläggare och sekreterare i Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU). Samordnar processer där forskare ansöker om externa medel eller forskningstid i tjänst. Information till Konstfacks...
Läs mer här >>
Titel
UFA-chef
Telefon
08-450 4159