Olga Karlsson

Forskningshandläggare

Olga Karlsson
Telefon
08-450 4136
Organisation
Förvaltningen / Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen
Beskrivning
Handlägger ärenden som rör externa forskningsmedel, extra forskningstid i tjänst och andra ärenden som rör forskning och forskarutbildning. Styrdokument och rutiner. Handläggare i FFU (forsknings- och forskarutbildningsutskottet). Biträdande chef på UFA.