Katarina Stanisz

Utbildningshandläggare

Katarina Stanisz
Telefon
08-450 4149
Organisation
Förvaltningen / Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen
Beskrivning
Internationell handläggare. Erasmus+-ansvarig, ICM-ansvarig, ansvarig för Minor Field Studies (MFS), samordnare för Linnaeus-Palme, kontaktperson för KUNO och CIRRUS. Arbetar med student-, lärar- och personalutbyten och utbytesavtal. Kontaktperson för Cumulus och ELIA.