Katarina Evasdotter Birath

Utbildningshandläggare (Tjänstledig till 2024-09-30)

Katarina Evasdotter Birath
Telefon
08-450 4119
Organisation
Förvaltningen / Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot: examensfrågor, internationalisering (in- och utresande studenter) och antagning. För frågor kring examen, vänligen kontakta examen@konstfack.se För frågor kring internationella utbyten, vänligen kontakta international@konstfack.se