Emmi-Lotta Fagerlund

Handläggare

Emmi-Lotta Fagerlund
Telefon
08-450 4117
Organisation
Förvaltningen / Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen
Beskrivning
Nämndstöd (Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN), systemstöd SunetSurvey, uppdragsutbildning, alumnverksamhet, forskarutbildning.