Liz Sanders presenterar Co-design (sep 2016)

"From Designing to Co-designing to Collective Dreaming"


12 september 2016, kl 16:00 - 17:00

Liz Sanders är en väl etablerad visionär inom co-designforskning. Hon har infört många av de verktyg, tekniker och metoder som används i dag för att driva och/eller inspirera design från en människocentrerat perspektiv.

Hennes nuvarande fokus ligger på att föra delaktighet och medskapande metoder till de framtida utmaningar vi står inför.

Hon är medförfattare till boken Convivial Toolbox: Generative Research for the Front End of Design.


Liz Sanders webbplats med publikationer.