Masterprogrammet CRAFT!

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

CRAFT! erbjuder ett internationellt masterprogram i några av Europas mest välutrustade verkstäder. Som student fördjupar du din expertis samtidigt som du får tillfälle att bredda och fördjupa din kunskap och positionera dig i ett samtida konsthantverksfält.

Elin Sundström, CRAFT! Keramik och glas, ”Till källan”, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Viktiga datum

1 december 2023: Anmälan (antagning.se) öppnar.

1 december 2023: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2024: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.


CRAFT! är ett program där vi ser konsthantverket som en relevant grund för att ifrågasätta och utmana samtiden. Vi använder olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande om och genom görande och materialisering. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.

Studenternas projekt och självständiga utveckling är grunden för ett utforskande av vad samtida konsthantverkspraktiker och normkritiska perspektiv kan vara. Det finns inte bara ett konsthantverk utan flera! Utbildningen innefattar såväl studio- och verkstadspraktik som samtal, seminarier, publikationer, utställningsformer och ett immateriellt kulturarv. Här kommer du att få utmana och utmanas i dialog med såväl studentgrupper som lärarlag bestående av etablerade internationella konstnärer och teoretiker.
Masterprogrammet är både forskningsförberedande och yrkesförberedande.

Du söker med ett projekt som tydligt riktar sig mot något av följande spår:
Keramik och glas

Smycke och corpus

Textil


Ditt projektförslag ska beskriva en fördjupning inom ett av spåren och innehålla en plan för hur du vill utveckla ditt arbete inom ramen för programmets förutsättningar och verkstäder (se utbildningsplanen). I masterprogrammet utför du experimentella praktiska och teoretiska undersökningar med de material, tekniker och andra medel som finns att tillgå såväl inom Konstfack som utanför. Kritiskt tänkande och granskning av normer och konventioner är en avgörande del av utbildningen och kan beskrivas som den röda tråden i alla aspekter av programmet.

Masterprogrammet CRAFT! förbereder dig inför en framtida karriär som professionell utövare och därför är ditt eget projekt utgångspunkten för din masterutbildning. Stor vikt läggs på det egna ansvaret för planering och den ämnesspecifika forskningen. Den konsthantverkliga praktiken har förmågan att kommunicera långt bortom nationella gränser och vi ger en internationell utbildning där undervisningen bedrivs på engelska. CRAFT!-programmet ger en masterexamen i Konsthantverk med inriktning mot Textil, Smycke och corpus eller Keramik och glas.