Lärarutbildning

Är du intresserad av att undervisa barn och unga och vägleda dem i deras skapande? Då kan Ämneslärarprogrammet på Konstfack vara något för dig.


Viktiga datum

15 mars 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2024: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2024: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

11 juli 2024:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

19 juli 2024: Sista svarsdatum (antagning.se).

25 juli 2024: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.


Vid Konstfack kan du välja att läsa ämneslärarprogrammet med en av följande inriktningar:

-  Bild och slöjd med inriktning mot grundskolans åk 7–9

-  Bild och media med inriktning mot gymnasieskolan

-  Bild och design med inriktning mot gymnasieskolan

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla både dina konstnärliga och pedagogiska kunskaper. Du kommer även att undersöka olika konstnärliga arbetssätt, material och teorier. Du läser dessutom kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) med fokus på att skapa förutsättningar för andras lärande, leda lärprocesser och att undervisa. I utbildningen ingår VFU (praktik) då du får möjlighet att omsätta det du har lärt dig på utbildningen med stöttning av en handledare.

Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en konst-, design- och hantverksmiljö med tillgång till unika lokaler, maskiner och annan utrustning.

Som ämneslärare kommer du skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla förmågor att analysera, använda och förstå visuella uttryck. Dessutom kommer du att vägleda barn och unga i deras egna skapande. Vår utbildnings bredd och variation gör dig väl förberedd för arbetet som lärare. 


Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7–9, 270 hp (4,5 år)

Utbildningen ges på helfart (100%) och på dagtid. Efter examen blir du behörig att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

I programmet ingår
• Bild 90 hp
• Slöjd 90 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp


Ämneslärarprogrammet (bild och design, eller bild och media) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)

Utbildningen ges på helfart (100%) och på dagtid. Läser du med inriktning mot gymnasieskolan kombinerar du studier i huvudämnet Bild med studier i ämnet Design eller ämnet Media. Efter examen blir du behörig att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. 

Utöver behörigheten i bild får du även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken ämneskombination du läst. Mer information om detta hittar du här: Lärarlegitimation

I programmet ingår
• Bild 120 hp
• Design eller Media 90 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Efter studierna
Ämneslärarprogrammen på Konstfack förbereder dig för såväl kommande yrkesutövning som fortsatta studier på magister-, master- och forskarnivå. Du får en bred och attraktiv lärarutbildning.


Bläddra i folder om Konstfacks ämneslärarprogram

Bläddra i foldern.

Ladda ner som pdf: Ämneslärarprogram.pdf