Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Anställda på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).

Titel
Projektledare
Telefon
08-450 4112
Beskrivning
Andrus Ers är projektledare för Konstfacks ansökan till UKÄ om examenstillstånd på forskarnivå inom ett område. Ansökan beräknas vara klar i oktober 2020.
Läs mer här >>
Titel
Vikarirerande UFA-chef
Telefon
08-450 4170
Titel
Handläggare
Telefon
08-450 4117
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4123
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4116
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4118
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot antagningsfrågor. Jag är även samordnare av särskilt pedagogiskt stöd.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4119
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot examens- och antagningsfrågor. Jag arbetar även som handläggare för likabehandling av studenter.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4149
Beskrivning
Internationell handläggare. Erasmus+-ansvarig, ICM-ansvarig, ansvarig för Minor Field Studies (MFS), kontaktperson för KUNO. Arbetar med student-, lärar- och personalutbyten och bilaterala...
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4178
Titel
Chef (Tjänstledig)
Telefon
08-450 4137
Mobil
+46 767 245192
Beskrivning
Jag leder och fördelar arbetet på avdelningen. Jag arbetar särskilt med utbildnings- och forskningsstrategiska frågor. Om du har frågor om avdelningens arbete, eller om du vill inleda strategiska...
Läs mer här >>
Titel
Samordnare
Telefon
08-450 4115
Beskrivning
Internationell samordnare som arbetar med avtalen Konstfack har med partnerskolor över hela världen, Mobilitetsfrågor gällande studenter personal och lärare. Konstfacks internationella nätverk; ELI...
Läs mer här >>
Titel
Forskningshandläggare
Telefon
08-450 4136
Beskrivning
Handläggare och sekreterare i Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU). Samordnar processer där forskare ansöker om externa medel eller forskningstid i tjänst. Information till Konstfacks...
Läs mer här >>

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) ansvarar för det centrala administrativa stödet för utbildning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå, samt forskning. Avdelningen arbetar även med stöd till studenter, doktorander och nämnder. Arbetet sker i nära samarbete med Konstfacks fyra institutioner.

Inom UFA:s ansvarområden finns antagning, studiedokumentation (LADOK), examenshandläggning, internationalisering (inklusive mobilitet), kvalitetssamordning och central administration av forskningsprojekt och doktorandutbildning.

Information och stöd ges till presumtiva och befintliga studenter. Det innefattar information under ansökningsprocessen, studie- och karriärsvägledning, studenthälsa, likabehandling (jämställdhet, diskriminering) och andra studenträttsliga frågor.

Stöd för doktorandutbildning, planering av utbildningsutbud och utbildningshandläggning (utformning av kursplaner och utbildningsplaner) är placerat här, och även högskolans utbildnings- och studieadministrativa system, som exempelvis Ladok, är förlagda till avdelningen.

I det sekreterar- och handläggarstöd som ges till Utbildnings- och forskningsnämnden samt Forsknings- och forskarutbildningsutskottet ingår även planering och beredning av arbetet.

Bland avdelningens uppdrag i övrigt kan nämnas beredning av remisser, dimensionering av utbildning, prognoser och andra underlag till högskolans styrelse, årsredovisning och budgetunderlag. På uppdrag av ledningen och nämnderna genomförs utredningar.

Uppdaterad: 21 augusti 2020
Sidansvarig: