Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Anställda på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).

Titel
Projektledare
Telefon
08-450 4112
Beskrivning
Andrus Ers är projektledare för Konstfacks ansökan till UKÄ om examenstillstånd på forskarnivå inom ett område. Ansökan beräknas vara klar i oktober 2020.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4170
Titel
Handläggare
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4116
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4118
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot antagningsfrågor. Jag är även samordnare av särskilt pedagogiskt stöd.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4119
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot examens- och antagningsfrågor. Jag arbetar även som handläggare för likabehandling av studenter.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4149
Beskrivning
Internationell handläggare. Erasmus+-ansvarig, ICM-ansvarig, ansvarig för Minor Field Studies (MFS), kontaktperson för KUNO. Arbetar med student-, lärar- och personalutbyten och bilaterala...
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4178
Titel
Chef
Telefon
08-450 4137
Mobil
+46 767 245192
Beskrivning
Jag leder och fördelar arbetet på avdelningen. Jag arbetar särskilt med utbildnings- och forskningsstrategiska frågor. Om du har frågor om avdelningens arbete, eller om du vill inleda strategiska...
Läs mer här >>
Titel
Samordnare
Telefon
08-450 4115
Beskrivning
Internationell samordnare som arbetar med avtalen Konstfack har med partnerskolor över hela världen, Mobilitetsfrågor gällande studenter personal och lärare. Konstfacks internationella nätverk; ELI...
Läs mer här >>
Titel
Forskningshandläggare
Telefon
08-450 4136
Beskrivning
Handläggare och sekreterare i Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU). Samordnar processer där forskare ansöker om externa medel eller forskningstid i tjänst. Information till Konstfacks...
Läs mer här >>

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) utgörs av tre enheter: Studentkansliet, Internationella enheten och KU-nämndens kansli.

Studentkansliet ska ge studenterna stöd och service före och under studierna. Kansliet har därför ett övergripande och samordnande ansvar för bland annat antagning, studiedokumentation och examensärenden.

I arbetet ingår även att
• informera sökande och presumtiva sökande om Konstfacks utbildningar
• ge service till studenter angående studiemedel, tillgodoräknanden, studieuppehåll mm
• ge stöd till studenter med funktionshinder

Bland uppgifterna märks även ansvar för att Konstfacks studiedokumentationssystem svarar mot behoven av utveckling, planering och underlag för redovisning och kvalitetssäkring. I det ingår även samordning och stöd i det arbete som sker på institutioner och enheter.

Internationella enheten arbetar främst med studerandeutbyte och lärarutbyte samt med de nätverk som finns mellan högskolor/universitet internationellt. Enheten arbetar med mottagande av internationella studenter samt svarar för högskolans kontakter med myndigheter på nationell nivå gälla internationella frågor.

Enheten har särskilt ansvar för att vara drivande i arbetet med högskolans strategi för internationalisering, bland annat med stöd av det interna samrådsorganet Interpool.

KU-nämndens kansli svarar för det administrativa stödet till KU-nämnden, uppdragsutbildning, utbildningssamordning på grundnivå och avancerad nivå, forskningssamordning och samt ekonomiadministration av forskningsprojekt. Vid kansliet finns även forskningsledare.

Uppdaterad: 4 april 2013
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.