Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Anställda på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).

Titel
Projektledare
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4170
Beskrivning
Stf. / bitr. chef för UFA. Arbetar i huvudsak med utveckling och kvalitetssäkring av studieadministrativa processer och utbildningsdokumentation. Förvaltar system och applikationer såsom...
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4118
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot antagningsfrågor. Jag är även samordnare av särskilt pedagogiskt stöd.
Läs mer här >>
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4119
Titel
Utbildningshandläggare
Titel
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4178
Titel
Chef
Telefon
08-450 4137
Mobil
+46 767 245192
Beskrivning
Jag leder och fördelar arbetet på avdelningen. Jag arbetar särskilt med utbildnings- och forskningsstrategiska frågor. Om du har frågor om avdelningens arbete, eller om du vill inleda strategiska...
Läs mer här >>
Titel
Handläggare
Telefon
08-450 4234
Titel
Samordnare
Telefon
08-450 4115
Beskrivning
Internationell samordnare som arbetar med avtal med våra partnerskolor, student- personal och lärarutbyten. Konstfacks internationella nätverk; ELIA, Cumulus och Cirrus etc. Erasmushandläggare och...
Läs mer här >>
Titel
Forskningshandläggare
Telefon
08-450 4136
Titel
Utbildningshandläggare

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) utgörs av tre enheter: Studentkansliet, Internationella enheten och KU-nämndens kansli.

Studentkansliet ska ge studenterna stöd och service före och under studierna. Kansliet har därför ett övergripande och samordnande ansvar för bland annat antagning, studiedokumentation och examensärenden.

I arbetet ingår även att
• informera sökande och presumtiva sökande om Konstfacks utbildningar
• ge service till studenter angående studiemedel, tillgodoräknanden, studieuppehåll mm
• ge stöd till studenter med funktionshinder

Bland uppgifterna märks även ansvar för att Konstfacks studiedokumentationssystem svarar mot behoven av utveckling, planering och underlag för redovisning och kvalitetssäkring. I det ingår även samordning och stöd i det arbete som sker på institutioner och enheter.

Internationella enheten arbetar främst med studerandeutbyte och lärarutbyte samt med de nätverk som finns mellan högskolor/universitet internationellt. Enheten arbetar med mottagande av internationella studenter samt svarar för högskolans kontakter med myndigheter på nationell nivå gälla internationella frågor.

Enheten har särskilt ansvar för att vara drivande i arbetet med högskolans strategi för internationalisering, bland annat med stöd av det interna samrådsorganet Interpool.

KU-nämndens kansli svarar för det administrativa stödet till KU-nämnden, uppdragsutbildning, utbildningssamordning på grundnivå och avancerad nivå, forskningssamordning och samt ekonomiadministration av forskningsprojekt. Vid kansliet finns även forskningsledare.

Uppdaterad: 4 april 2013
Sidansvarig: