Problem med inloggning

Loggar du in med rätt användarnamn?

För att logga in på intranätet använder du samma användarnamn och lösenord som till datorerna på Konstfack. Det går inte att logga in med din mailadress.

 

Har lösenordet gått ut?

Ditt lösenord är giltigt i 8 månader. När en månad återstår får du ett påminnelsemail om att det snart går ut. Om du misstänker att ditt lösenord har gått ut kan du byta det här:

https://fs.konstfack.se/adfs/portal/updatepassword

Det krävs att du vet ditt nuvarande lösenord för att kunna byta till ett nytt. Om du har glömt lösenordet behöver du personligen besöka IT-enheten på Konstfack för att få ett nytt lösenord. Giltig ID-handling krävs. 

 

Kontakta Helpdesk

Vid fortsatta problem med inloggning vänligen kontakta helpdesk@konstfack.se

 

 

Problems logging in


Is the username correct?

Use the same username and password for the intranet as for the computers at Konstfack. Your email address won't work.

 

Has your password expired?

Your password is valid for 8 months. When one month remains, you will receive an email reminding you to change your password before expiration. If your password has expired, you can change it here:

https://fs.konstfack.se/adfs/portal/updatepassword

To be able to change your password your must type in your old password first. In case you have forgotten your password, you must personally visit the IT unit at Konstfack for help resetting the password. Bring a valid ID.

 

Contact Helpdesk

Please contact helpdesk@konstfack.se if you're still having problems logging on to the intranet.