Pedagogisk skicklighet och dokumentation av pedagogiska meriter

Du känner säkert till att pedagogisk skicklighet är ett av både behörighetskraven och bedömningsgrunderna vid anställning som lärare inom högre utbildning i Sverige. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga eller vetenskapliga skickligheten.  

Vad menar vi med pedagogisk skicklighet?

Pedagogisk skicklighet handlar om att medvetet upprepa det som har gått bra och bearbeta det som har gått mindre bra. Den innefattar mer än enbart undervisning i en klassrumssituation. Konstfacks syn på den pedagogiska skickligheten handlar om förmågan:

 • Att utifrån ämnesområdet planera och genomföra undervisning/handledning präglad av kritisk och inkluderade dialog i syfte att främja studenters kunskapsprocess och utforskande.
 • Att reflektera över sin undervisningspraktik samt dela denna kunskap och erfarenhet.
 • Att i dialog med kollegor bidra till utveckling och förnyelse inom utbildning.


Vägledning vid dokumentation av pedagogiska meriter

För att din pedagogiska skicklighet ska kunna bedömas krävs en tydlig redovisning och dokumentation. Använd gärna vår mall för dokumentation av pedagogiska meriter, som vägleder dig kring vad vi gärna ser att du redogör för i din ansökan. Vi vill poängtera att det inte är nödvändigt att fylla i något under alla rubriker.


Mall - dokumentation av pedagogiska meriter.docx


Om du hellre skriver i ett eget dokument än använder mallen, ser vi gärna att du följer den här strukturen:

1. Pedagogisk grundsyn (max en A4, 500 ord för detta avsnitt)

 • Redogörelse för din pedagogiska grundsyn, det vill säga hur du ser på pedagogik i din egen undervisning.
 • Reflektion över på vilka sätt din pedagogiska grundsyn kommer eller kan komma till uttryck i din undervisning/handledning eller andra sammanhang.
 • Visa hur din pedagogiska grundsyn har kommit till uttryck i konkreta exempel såsom uppgifter, övningar, kursbeskrivningar, undervisningsplanering eller examinationsuppgifter. Skriv en förteckning med kort sammanfattande text och komplettera med max tre exempel som bilagor.


2. Pedagogisk erfarenhet (lista din erfarenhet)

 • Undervisning/handledning på högskola och/eller skola (till exempel yrkesinriktade utbildningar, högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området). Ange roll, omfattning och nivå.
 • Föreläsningar, seminarier eller workshops i publika sammanhang.
 • Annan relevant pedagogisk erfarenhet utanför skola/högskola.


3. Pedagogisk utbildning

 • Högskolepedagogisk utbildning
 • Annan pedagogisk utbildning


4. Pedagogiskt utvecklingsarbete (lista din erfarenhet)

 • Kursutveckling
 • Bilder, filmer, texter för undervisningssammanhang.
 • Projektledning, samverkan och utbildningsadministration eller annat relevant utvecklingsarbete.


5. Övriga pedagogiska meriter 

 • Om du har några övriga pedagogiska meriter som du vill lyfta fram.