Anställningsordning

Anställningsordning för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack.