Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans kvalitetsarbete, likabehandlingsfrågor och rådgivning till institutioner och enskilda i frågor om myndighetens ansvar. Uppdraget som personuppgiftsombud är förlagt till kansliet.

Rektors sekreterare, registrator och arkivarie har särskilt ansvar för processer för bl a beslut, ärendehantering, diarieföring och dokumenthantering.

Det övergripande ansvaret för högskolans gemensamma interna och externa kommunikation, studentrekryteringsinsatser, webbens struktur, riktlinjer för dess innehåll samt för den grafiska profilen är förlagt till kansliet och arbetet leds av informationsansvarig med stöd av webmaster/webbredaktör. Här finns också högskolans alumnikoordinator och utställningsansvarig.

Kansliet förvaltar högskolans system för diarie- och ärendehantering, samt webbpublicering.

Förvaltningschef
Elisabet Nordwall
Tel 08-450 41 13
Mobil 070-229 03 06
Skyddad adress

Huvudregistrator
Lena Roos
Tel 08-450 41 02
Skyddad adress

Registrator
Barbara Pawlak
Tel 08-450 41 08 (måndag-onsdag)
Skyddad adress

Arkivfrågor
Björn Larsson, arkivarie
Skyddad adress

Kommunikatör/Pressansvarig
Susanne Helgeson
Tel 08-450 41 14
Skyddad adress

Kommunikatör/Marknadskommunikation/Alumnikoordinator
Patrik Förberg
Tel 08-450 41 03
Skyddad adress

Webbredaktör/Webmaster
Ivar Johansson
Tel 08-450 41 05
Skyddad adress

Utställningsansvarig
Anne Klontz
Tel 08-450 43 53
Skyddad adress

Internkommunikation
Inger Wadman
08-450 42 30
Skyddad adress

Uppdaterad: 13 oktober 2010
Sidansvarig: