Ivar Johansson

Webbredaktör

Ivar Johansson
Telefon
08-450 4105
Organisation
Ledningens kansli
Beskrivning
Ansvarig för Konstfacks webbplatser; struktur på övergripande plan, och utveckling av innehåll, utseende samt tekniska funktioner.
Nyhetsredaktör på konstfack.se och ansvarig för Konstfacks Facebooksida. Dataskyddsombud.