Nyheter från biblioteket

Konstfack Collection, utställning med böcker

20 MAJ 2022

Konstfack Collection, utställning

Utställning med böcker utgivna av Konstfack 2019-2022. Hösten 2018 inrättades Konstfacks publikationskommitté som fick i uppdrag att "stödja publicering av hög kvalité utförd av högskolans forskare och lärare". Sedan dess har tolv böcker utkommit i fyra olika publikationsserier:

  • Konstfack Research Collection
  • Konstfack Education Collection
  • Konstfack Artists' Book Collection
  • Konstfack Dissertation Collection

 

Utställning ID kandidat 1
28 APRIL 2022

Utställning, Prototyper

Studenter från kandidatprogrammet Industridesign ställer ut material från ett projekt om material, prototyper och produktion. 

 

Sommarlån 2022
2 MAJ 2022

Sommarlån

Från och med idag kan du låna böcker och tidskrifter med extra lång lånetid över sommaren. Återlämningsdatum för nya lån och omlån blir 7 september. Undantaget är KURS-böcker.

Alice Larsson
20 APRIL 2022

Utställning: Hur görs historia?

I kursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria, årskurs 1, har studenterna arbetat med det övergripande temat Hur görs historia? Det som visas i utställningen är två studentgruppers arbeten.

Amanda Leksell, Alma Jarnestad, Ambra Byrne, Johanna Söderberg och Jonathan Gard ställer frågan vilka objekt, vilka kunskaper blir arkiverade och bevaras? De visar i utställningen en glaskapsel som uppmanar besökaren att skapa ett arkiv av tiden på Konstfack just nu.  

Alice Larsson, Hanna Ailaskar, Hannah Nittnaus och Ronja Joensuu har arbetat med parafrasen som metod där de genom ett översättningsarbete undersöker och utforskar historiska verk av Hannah Ryggen (1894–1970), Yayoi Kusama (1929), Anders Bruno Liljefors (1923–1970) och de tre skulptörerna Athenodoros, Polydorus och Hagesander från omkring 170–50 f.Kr. (fotografiet ovan visar Alice Larssons parafras på Laokoongruppen)

 

Tidslinje 1844-2022

8 APRIL 2022

Tidslinje 1844-2022 

En utställning i bibliotekets montrar med böcker av och om ett urval före detta studenter på Konstfack. Hilma af Klint till exempel, som utbildade sig i porträttmåleri på dåvarande Tekniska skolan i början av 1880-talet. Inspirerad av spiritism och teosofi började hon ett par decennier senare måla de tavlor som har gjort att hon idag räknas som en pionjär inom abstrakt måleri. Hon är det första stoppet på tidslinjen.

Bokuställningar april 2022

1 APRIL 2022

Tre bokutställningar samtidigt!

Vi ställer ut böcker av samtliga mottagare av Hasselbladspriset, från 1980 (Lennart Nilsson) till 2022 (Dayanita Singh). Vidare har vi en utställning med böcker som gavs ut under 2021, och sist (och även minst) en utställning med årets ALMA-pristagare Eva Lindström

Robot i form av ett stort skaldjur

28 MARS 2022

Semiotic & 3-D gestalt, utställning

Studenter från andra året på kandidatprogrammet Industridesign ställer ut resultat från kursen Semiotic & 3-D gestalt under ledning av Cheryl Akner Koler och Jonas Lundin. Robotarna har en diskborste som stomme och och sätts i rörelse av vibrationer från en liten elmotor som fästs vid borsten.  

Blått, gult

 Textil, industriell produktion, utställning februari 2022
10 FEBRUARI 2022

Industriell produktion, utställning

Under höstterminen ges en kurs i industriell produktion KHV/Textil. Studenterna i kandidat 3 gör under två dagar besök i Sveriges textila Mecka och besöker fabriker och industri. En av uppgifterna i kursen är att under givna förutsättningar samarbeta med en producent och ta fram en skiss med företagets teknik. Utställt i fönstret är ett urval från denna process. Företagen som studenterna samarbetat med är Ekelunds Linneväveri i Horred och Hitex i Svängsta. Studenterna vars arbeten visas här är Emma Lundberg, Micael de Leeuw, Carli Halvars, Lynn Stenvall, Tyra Mohager, Moa-Matilda Nilsson, Sanne Lovén Rolén

 

Vävda arbeten från ettorna i kandidatprogrammet Textil 2021-2022
19 JANUARI 2022

Vävning, utställning

Studenter från årkurs 1 i kandidatprogrammet Textil ställer ut vävda arbeten. Citaten i utställningen kommer från textilkonstnären Anni Albers (1899-1994) och hennes bok On Weaving (1965).

Mediastudenters slutarbeten

9 DECEMBER 2021

Utställning: Mediastudenters slutarbeten

Tio veckors fördjupning i media har resulterat i tre 3D-animationer, fyra 2D-animationer, två stop motion-animationer, en konstfilm, sex analoga foton, tre digitala foton, en logotyp och två 3D-prints. Det resulterade också i sex workshops i sex olika gymnasieskolor och en hemsida med läromaterial. Länk till utställningens hemsida

Textila skulpturer

24 NOVEMBER 2021

Utställning: Textil skulptur

I kursen Textila konstruktioner arbetar slöjdlärarstudenter från IBIS, årskurs 3, med kläder, form och identitet, och olika sätt att att skapa och forma vävda tyger. I utställningen visas exempel från ett av uppdragen i kursen: En främmande fågel i textil dräkt.

1. En fågel formas i lera. 2. Ett pappersmönster konstrueras och fågeln sys i tyg.

Förutom mönsterkonstruktion är uppdraget att försöka förmedla ett kulturellt uttryck vid utformningen av fågeln. Varifrån kommer fågeln och hur kan det gestaltas?

 

Välklädd bibliotekarie vid självbetjäningsautomat

26 OKTOBER 2021

Hjälp oss att bli bättre!

Mellan 1/11 och 19/11 kommer vi i biblioteket att behöva er hjälp att göra studiemiljön i biblioteket bättre.

Varje måndag ställer vi en ny fråga på vår whiteboard i biblioteket och i sociala medier.

Svara gärna på whiteboarden, per mejl eller genom sociala medier.

OBS! Det kommer att finnas godis i biblioteket som tack.

 

Montrar

31 AUGUSTI 2021

Utställning: What is an Artists' book? Examples and explanations from the library

Artists' books och besläktade företeelser hämtade ur bibliotekets samlingar. I montrarna visar vi ett urval böcker som vanligtvis hålls inlåsta i bokskåp, utställningskataloger och konstnärspublikationer som bibliotelet har samlat på sig genom åren, och som det kanske är svårt att få tag på nu. På hyllorna längs väggen står Artists' books för utlån, samt ett antal böcker som handlar om fenomenet Artists' books.

 


29 MARS 2021

Covid Creatures - utställning

29 mars - 20 april 2021. Tvåorna på kandidatprogrammet Industridesign ställer ut resultat från en kurs där uppgiften har varit att dramatisera uttryck och identitet hos en robot, att skapa ett scenario som fångar associationer till kulturella attribut och ritualer som ger mening och identitet till roboten. 

OSVR
JANUARY 2021

OUR SPACES / VÅRA RUM - BOKUTSTÄLLNING

18 januari 2021. Utställningen består av böcker från en litteraturlista om diskriminering, rasism, feminism och kolonialism, sammanställd av medlemmarna i arbetsgruppen Våra rum / Our Spaces. Biblioteket hade redan några av böckerna på listan, men efter inköp har vi nu de flesta. De behöver inte stanna på hyllan, alla böcker kan lånas! 


Framtida medialärare
DECEMBER 2020

FML! - utställning

En utställning som dokumenterar de framtida medialärare som utbildats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet på IBIS (Institutionen för bild- och slöjdpedagogik) på Konstfack. Mer information hittar du här (länk).

Access - utställning
19 OKTOBER 2020

Access - utställning

The second year master’s CRAFT! students put together a real webshop for an exhibition that never happened.

We are 24 crafters from Konstfack who were given the task to create real gift shop items from fake exhibitions, each corresponding to a year in the history of the Stockholm House of Culture.

Gallery 6 is an imaginary space floating above the House of Culture, since the opening in 1974. We hereby invite you to consider how culture is consumed. How to get access? Who has access and what is accessed? The products displayed here give an insight to each year and simultaneously ask you to question what you take away from an experience.

Se de utställda föremålen här

 

Svensk bokkonst 2019

1 OKTOBER 2020

Svensk bokkonst 2019

Torsdag 1 oktober var det prisutdelning för Svensk bokkonst på Konstfack. Som vanligt har många av pristagarna anknytning till Konstfack som studenter eller anställda. Bland namnen återfinns till exempel de tidigare studenterna Sandra Praun och Oscar Guermouche ("Noir"), Lena Sjöberg ("Min syster är ett spöke") och Nina Ulmaja ("Strindbergs lilla röda", "A Book Is A Book Is A Book", "N/L:s poesibibliotek").

De prisbelönta böckerna, 25 stycken till antalet, ställs ut i Konstfacks bibliotek. Utställningen pågår till 16 oktober, och turnerar därefter landet runt.

 

1 SEPTEMBER 2020

Utställning om Konstfacks vårutställning 2002-2019

Biblioteket samlar varje år ihop kataloger och studentpublikationer som produceras i samband med Konstfacks vårutställning. I år (2020) fick vårutställningen en ny form, då den inte kunde genomföras på sedvanligt sätt, och redovisades i stället som en webbaserad utställning. Det innebar färre tryckta publikationer för oss att samla in, men det innebar också återkomsten av den officiella tryckta katalogen! För första gången sedan 2008 utkommer en tryckt katalog över utställningen. Det sker lite senare i höst, men biblioteket vill redan nu uppmärksamma tilldragelsen genom att visa upp exempel på studentinitierade kataloger och andra studentpublikationer från 2000-talet, de flesta utgivna under den period då inga officiella tryckta kataloger gavs ut av Konstfack.
Utställningen pågår tills vidare.

 

Biblioteket i svartvitt

17 APRIL 2020

Våren 2020

Med anledning av den globala virusepidemin har biblioteket stängt för allmänheten och för de flesta av Konstfacks studenter. Det finns tips om hur du som student kan använda bibliotekets resurser på distans på Konstfacks intranät. 

Använd biblioteket på distans (intranätet)

 

2 MARS 2020

Kvinnliga formgivare och konstnärer på Konstfack

Biblioteket visar upp böcker av och om kvinnliga formgivare och konstnärer som studerat på Konstfack, från Hilma af Klint (som studerade måleri på Tekniska skolan i ett år 1880) via Elsa Beskow, Märta Måås-Fjetterström, Torun Bülow-Hübe, Rosa Taikon, Cecilia Edefalk, Tuija Lindström till Erika Lagerbielke och Lotta Kühlhorn.

20 FEBRUARI 2020

En Bok – en kurs för GFI, Keramik & Glas och Konst

Utställningen pågår till den 24 februari

bild av utställning

3 FEBRUARI 2020

The life of an itinerant through a pinhole

Bezhad Khosravi, dotorand på Konstfack, ställer ut objekt kopplade till hans doktorandprojekt i Bibliotekets fönster.

Utställningen pågår till den 10 februari.

Så här beskriver Behzad sitt projekt:“The Life of an Itinerant through a Pinhole” presents the relationship between class identity and the means of production in Tehran between the years 1956 and 1968 by undertaking a historical analysis of archival images produced by a working-class immigrant community. A local itinerant photographer, Gholamreza Amirbegi, documented the images in question. The collected images present the identity of a particular social group in the city of Tehran, following a period of immigration to the capital due to the effects of war and the subsequent economic devastation and the epidemic of bankruptcy among smaller cities. The images reveal diverse subjects in relation to the urban life in the southwest of Tehran. Gholamreza’s images underline the relationship between global and local subjectivity of image production within an isolated working-class neighborhood in the southwest of Tehran. By renarrating the archival materials, resignifying subaltern histories and evoking memories, this unknown archive tells stories of the social changes in contemporary Iran from below, as experienced through the images of global cinema, unconscious colonial memory, and means of production from the subalterns.[1] This chapter introduces and reinforces the necessity of itinerancy, not just as an activity on the part of Gholamreza, but to present the notions of global traveling images and colonial history, and their effects on social and political conditions. I also highlight the absence of representation of this political and social identity in the realm of contemporary arts in Iran, as well as in the modern Iranian nation-state’s desire to construct a domestic “primitive” people in order to build a Tehran-centric national culture.[2]
By applying a comparative historical material analysis, I develop a multi-sited practice and archaeology of contemporary history. I explore the possible resemblances constructed on the notion of unconscious colonial memory, proletarianism and the technology of image production behind it within societies sharing interconnected histories. I offer a reinterpretation of everyday historical observations of the image—one that is taken for granted—into an archaeological one: the prestigious and valuable object. We must dig into the history to discover the lost identity and then displace the image of the past from its historical location in order to address the question: What happens to the past from the perspective of the future?" 

foto av utställning

3 FEBRUARI 2020

Doktorander ställer ut!

Under Forskningsveckan 2020 beskriver några av Konstfacks doktorander sina projekt i Bibliotekets fönster.Industriell produktion

18 DECEMBER 2019

Utställning - Presentation av process

18 December 2019 - 12 januari 2020. Studenter från årskurs tre i kandidatprogrammet Textil ställer ut resultat från kursen Industriell produktion. Varje år samarbetar Textil med olika företag inom textilindustrin, och i år har Ludvig Svensson varit samarbetspartner under kursen.  

 

Bokprovning 2019
11 DECEMBER 2019

Bok- och julmustprovning i biblioteket

Vi tittar gemensamt närmare på några av de böcker som kommit ut under 2019, samtidigt som vi smuttar på några mer eller mindre exklusiva julmustsorter. Det kan måhända tyckas vara en vansklig kombination, men vår förhoppning är att bokpresentationerna ska kunna genomföras under så städade former att alla ska finna ro att uppfatta de finaste nyanserna i den komplexa smakvärld som julmusten brukar bjuda på.

Vem som helst får - helt spontant - presentera valfri bok ur utgivningen. En egen eller andras. Du kanske inte ens har läst den? Presentera ändå! 

 

Aftonbladet 10 oktober 1844

28 NOVEMBER 2019

Jubileumsutställningen

28 november - 4 december 2019. Med anledning av Konstfacks jubileumsbok 175 år av kamp, glädje och misslyckanden visar biblioteket upp några trycksaker ur samlingarna som på olika sätt förhåller sig till bokens innehåll. Utställningen pågår bara en vecka, så passa på!

Bilden visar en annons ur Aftonbladet från 10 oktober 1844, där en ny "Söndags-Rit-skola för handtverkare" presenteras. Den skolan heter idag Konstfack.

 

The Facit model

6 NOVEMBER 2019

Bokpresentation och utställning med Our Polite Society

6 november 2019. Jens Schildt, gästlärare på Grafisk form och illustration på Konstfack och en del av designbyrån Our Polite Society, presenterar bokprojektet The FACIT Model. Boken behandlar Facit i Åtvidaberg, som under en period av 1900-talet var en världsledande tillverkare av skrivmaskiner och annan kontorsutrustning, men som inte överlevde 1980-talets begynnande globalisering. Boken bygger på material från företagets arkiv. Presentationen är på svenska, med uppläsning av partier ur boken på engelska. 

I samband med presentationen och två veckor framåt visas en utställning i biblioteket med bakgrundsmaterial till boken.

 

Bilderböcker

14 OKTOBER 2019

Bilderbokskonstnärer som gått på Konstfack (igen)

14 oktober 2019. Återigen har vi fyllt våra montrar med bilderböcker av före detta Konstfacksstudenter - men det är inte samma utställning! Urvalet är nytt, sammanhanget är nytt, och publiken är (delvis) ny. Har du en samling svenska bilderböcker där hemma? Sannolikheten att någon av dem illustrerats eller skrivits av en gammal Konstfacksstudent är i princip 100%. Behöver du en påminnelse? Titta på utställningen!

 

5 SEPTEMBER 2019

Bokpresentation med Tomas Colbengtson

11 september 2019. Biblioteket planerar ett antal bokpresentationer framöver, och först ut är Tomas Colbengtson som visar bilder av sina konstverk och presenterar sin nyutgivna bok, Faamoe, som betyder styrka, kraft eller uthållighet på sydsamiska. I boken berättar Tomas om språkförlust, kolonisation och tvångsförflyttningar av samer. Text av Jan-Erik Lundström och översättning till sydsamiska av Per-Martin Israelsson.

Var? Seminarierum B3 i biblioteket
När? 11 september, kl. 15:00
Ingen föranmälan krävs!

Läs mer om boken här

 

Utställningsmonter

4 SEPTEMBER 2019

Zickermans studiesamling

September 2019. Under sommaren har vi gjort förändringar nere i bibliotekets magasin. Bland sevärdheterna märks en ny monterutställning om Lilli Zickerman och den studiesamling som förvaras strax intill. Det finns även en ny (gratis) broschyr om samlingen och Lilli Zickerman som återfinns i anslutning till montern. Nyfiken? Mer finns att läsa om studiesamlingen och Zickerman här (Hemslöjden). På sidan finns även en länk till samlingen i digitaliserad form.

 

Poetisk form
2 SEPTEMBER 2019

Utställning - Poetisk form

2 september 2019. Under introduktionsveckan för nya studenter finns utställningen "Poetisk form" på Biblioteksgatan. Konstfacks bibliotek har valt ut diktsamlingar av svenska poeter, formgivna av tidigare studenter på Konstfack.

Mer om utställningen här

 

Artists' books
30 AUGUSTI 2019

Utställningar - Artists' Books och serier

2 september 2019. I samband med terminsstarten presenterar vi två utställningar inne i biblioteket som inviger våra nya väggfasta hyllor! Den ena utställningen presenterar Artists' books gjorda av studenter och personal vid Konstfack. Den andra är en sorts repris av en utställning vi hade i april och visar upp tecknade serier gjorda av lärare och före detta studenter vid Konstfack. Utanför biblioteket visar vi dessutom en tredje utställning (se särskild notis ovan).Textil fågel

29 MAJ 2019

Utställning - Främmande fåglar i textil dräkt

28 maj - 5 juni 2019. Slöjdlärarstudenter årskurs 2 ställer ut textila skulpturer i bibliotekets fönster - bl.a. fåglar från när och fjärran.

Läs mer här


16 MAJ 2019

Vårutställningen 2019

Under Konstfacks vårutställning ställer fyra studenter ut i biblioteket. De två studenter som ställer ut en trappa ner i bibliotekets magasin är:

AnnaLeena Prykäri, Konst (Master)
Carola Björk, Konst (Master)

Två studenter ställer ut uppe på entréplanet i biblioteket:

Olle Helin, Konst (Kandidat)
Joel Arizona Widerberg, Konst (Kandidat)


16 APRIL 2019
Utställning april 2019

Människan - en berättelse

9-29 april 2019. En utställning på biblioteket av Beatrice Nydahl, termin 1 på Ämneslärarprogramet (bild och media).

 

 

5 APRIL 2019

Serieskapare på Konstfack

6-7 april 2019. I samband med Stockholms Internationella Seriefestival som i år hålls på Konstfack visar biblioteket i samarbete med Grafisk formgivning & illustration och Visuell kommunikation ett urval tecknade serier med Konstfacksanknytning. Oskar Andersson, en av serieformens pionjärer i Sverige, studerade på Konstfack på 1890-talet. De första numren av Galago sattes ihop i Konstfacks lokaler. Joanna Hellgren, Jan Lööf, Julia Thorell, Cecilia Torudd och Bendik Kaltenborn är några av de namn som förekommer i utställningen. Delar av utställningen fortsätter att visas i biblioteket även efter festivalen.

Affisch serieutställning

27 MARS 2019

Digitaliseringen av Zickermans studiesamling

Sedan 2015 har Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund genomfört en digitalisering av Studiesamlingen till Föreningen för Svensk Hemslöjds samlingsverk. Studiesamlingen är sedan 1947 deponerad på Konstfacks bibliotek och är tillgänglig för allmänheten. Hemslöjden har producerat en informativ film som ger en inblick i samlingen och arbetet med digitaliseringen. Se filmen här.

Zickermansexempel

 

22 MARS 2019

Utställning - Mapping the field of jewellery

22 mars - 3 april 2019, i biblioteket.

Hur ser egentligen fältet för samtida smyckeskonst ut? I Sverige, Europa, världen? Vad ger vi oss ut på, och vad säger de som redan etablerat sig?

Kandidatprogrammet Ädellab, år 2, har träffat och intervjuat fyra personer som arbetar professionellt inom fältet för smyckeskonst i Sverige och internationellt.

Mapping the field of jewelleryUtställning Ädellab 2019


21 JANUARI 2019

Utställning - bilderbokskonstnärer som gått på Konstfack

I samband med Öppet hus (och några veckor framöver) ställer biblioteket ut bilderböcker som gjorts av f.d. Konstfacksstudenter, exempelvis Tove Jansson, Ilon Wikland, Jan Lööf, Eva Eriksson, Pija Lindenbaum, Stina Wirsén och Siri Ahmed Backström. 

BilderböckerBöckerna


10 JANUARI 2019

Utställning - Action & failure

10-21 januari 2018, i bibliotekets tre skyltfönster mot Biblioteksgatan. Treorna på kandidatprogrammet Industridesign under ledning av Jonas Ahmé ställer ut utforskande designprojekt under titeln Action & failure. 

Utställning


30 NOVEMBER 2018

Utställning - En främmande fågel i textil dräkt

30 november - 21 december, i Biblioteket 
Studenter från slöjdlärarutbildning årskurs 4 ställer ut textila skulpturer i bibliotekets utställningsfönster. Läs mer om utställningen här

Fåglar

8 NOVEMBER 2018

Videorummet

Vad hände med bibliotekets videorum? Det där svagt belysta rummet med rödmålade väggar som fanns i ett hörn av biblioteket? Någon som vet? Svaret är att rummet är tillbaka! Men nu kan det användas både som bokningsbart grupprum, rum för handledning eller enskild läsning, samt videorum. Väggarna är vita och takbelysningen är intensiv. Kanske lite för intensiv för filmvisning, så den som vill titta på film släcker med fördel takbelysningen. Filmernas fodral står inte längre uppradade på en hylla i rummet. I stället återfinns de i ett antal pärmar fördelade i kategorierna Contemporary, Historical, Students, Documentary (se bild längre ned). Vill du titta på en film, kontakta någon ur personalen så plockar vi fram själva DVD:n eller VHS-kassetten! Just VHS-kassettens oundvikliga renässans är något som vi från biblioteket ser särskilt fram emot.

Videorum
Pärmar

1 NOVEMBER 2018

Utställning från CRAFT!

Andraårsstudenter från Masterprogrammet CRAFT! Keramik & glas/Textil/Ädellab ställer ut ställer ut verk från kursen Minimax som hållits i samarbete med projektet CrossSections och curatorn Basak Senova. Läs mer om CrossSections här.

 

3 SEPTEMBER 2018

Ny termin - nya studenter - nya böcker

Biblioteket har varit stängt under större delen av sommaren, men vi har fortsatt att köpa in nyutkomna böcker ändå, och nu visas de upp på lediga ytor i biblioteket. Ett urval presenteras på nedanstående bild.  Klicka gärna på den för att läsa texten!

Nya böcker sommaren 2018


29 JUNI 2018

Studieverkstad – språkstöd för studenter

Från höstterminen 2018 kommer biblioteket att ansvara för att bygga upp en studieverkstad på Konstfack. Syftet är att ge alla studenter bra förutsättningar för att klara sina studier.

Studieverkstaden uppdrag är bland annat att ge språkstöd och språkhandledning på svenska och engelska som bidrar till att studenterna utvecklar sitt skrivande, sitt talande och sin studieteknik. Läs mer här

 

8 JUNI 2018

Sommarstängt

Vi har stängt för sommaren. Välkommen tillbaka måndag 27 augusti. Vi passar även på att önska alla en riktigt skön sommar!


18 MAJ 2018

Vårutställningen i biblioteket

Nu är Konstfacks vårutställningen i full gång, och i år ställs en del av verken ut i biblioteket. Här visas bland annat de böcker som producerats i samband med vårutställningen, samt en installation av Maria Hilmersson Landgren.

Maria Hilmersson Landgren


16 APRIL 2018

Utställning en trappa ner

Missa inte denna utställning nere i bibliotekets magasin, i det rum som även inhyser den Martinska samlingen. Utställare är masterstudenten Qingqing Zhang och titeln är "Amid Otherwordly Stages". Datum: 16-20 april 2018.

Otherworldly


3 APRIL 2018

Is Snö Sápmi

Bildvävar av studenter på lärarutbildningen i bild och slöjd år 3 visas 11-27 april i Biblioteket. Konstfacks lärarutbildning i bild och slöjd år 3 har varit på en kunskaps- och inspirationsresa till ishotellet i Jukkasjärvi och Jokkmokks marknad. 

Sapmi


28 FEBRUARI 2018

Talsyntesprogrammet TorTalk

TorTalk är en programvara för talsyntes som läser upp alla typer av texter från skärmen, liksom text på inskannade bilder. Programmet finns installerat på datorer i biblioteket och i några av datasalarna, men Konstfacks studenter och anställda har också möjlighet att installera och använda programmet på sina privata datorer.

Kontakta biblioteket, biblioteket@konstfack.se för mer information om TorTalk.

TorTalk


22 FEBRUARI 2018

Självbetjäningen är tillbaka!

Biblioteket är nu åter är utrustat med en automat för utlån och återlämning av böcker.

Under några veckor har vi varit utan automat, vilket säkerligen har orsakat en del förtret för våra användare. Vi i personalen har dock både sett och samspråkat mer med våra kära låntagare än på många år, vilket vi uppskattar. Vi ser gärna att ni fortsätter komma fram till disken för att få hjälp med frågor och kanske emellanåt låna böcker. Det är därför vi står där - för att hjälpa er!

automat


22 FEBRUARI 2018

Posted / Unposted

Artist book Posted / Unposted is exhibited in conjuction with the GFI course 'Boken'.

An artist book project with special emphasis on letterpress (boktryck) printing, consisting of 24 unique envelopes by 24 artists, that expose the variety of ways letterpress can be used as a creative process.

The envelopes are on display in the glass cases at the library.

The library has also selected a number of titles exploring ideas around letterpress, artist books, mail art, printing, collecting and more, all influenced by Nordic Letterpress Collaboration’s Posted / Unposted.

The material comes from the various corners of the library’s collections, and include journals and articles, monographs and other artist books.

Posted


15 FEBRUARI 2018

En bok i biblioteket! 

Kom och se resultatet av treveckors institutionsöverskridande bokkurs med böcker av studenter från GFI, Keramik & Glas och Konst. Utställningen visas i biblioteket 15-21 februari.

En bok


18 DECEMBER 2017

Nytt konstverk

Ingen som har stegat in i biblioteket under de senaste dagarna har väl undgått att få syn på det senaste tillskottet till vår skulptursamling? Det här ståtliga djuret tronar nu uppe på en hylla på konstavdelningen. Konstnär är Mari Anari, som just nu går på masterprogrammet CRAFT - Keramik & glas.

Mari AnariMari Anari


7 DECEMBER 2017

World of Desire - Benedetta Crippa

Den här handmålade skylten i bibliotekets fönster vill göra er uppmärksamma på att Benedetta Crippa just nu visar sitt bokverk "World of Desire" i biblioteket. Boken består av 17 lösa planscher och ligger i en bokvagga ovanpå folianthyllan vid informationsdisken, 7-15 december 2017. Det går bra att bläddra i boken!

Benedetta Crippa


1 DECEMBER 2017

Julutställning 2017

Årets julutställning i biblioteket invigs idag! Vi visar upp julrelaterade annonser ur äldre tidskrifter från vårt magasin. De flesta annonser är relaterade till mat och dryck. Mest dryck, om vi ska vara ärliga, vilket som synes även avspeglas i utställningens namn. Det hela har sammanställts av biblioteksmedarbetaren och konstnären Florence Wild, och kommer att visas under hela december månad.

Jul 2018


22 SEPTEMBER 2017

Äldre elevarbeten ställs ut

Elevarbeten från början av förra seklet funna i Konstfacks biblioteks magasin ställs nu ut i biblioteket!

ElevarbetenElevarbeten


18 APRIL 2017

Japanska tryck

Med början 18 april 2017 visar vi japanska tryck ur bibliotekets samlingar. På bilden ett kolorerat träsnitt av Keika Hasegawa, föreställande en krysantemum (1893).

Hasegawa


6 APRIL 2016

Utställning - Aurél Schiller

Utställningen "Är du där - sover du" pågår i biblioteket 6 oktober - 4 november 2016.

Aurél Schiller, som tidigare har varit lärare på Konstfack, ställer ut tuschteckningar. Utställningen är samarbete mellan Biblioteket och Ädellab.

Aurél SchillerAurél Schiller