Studieverkstad – språkstöd för studenter

29 juni 2018

Från höstterminen 2018 kommer biblioteket att ansvara för att bygga upp en studieverkstad på Konstfack. Syftet är att ge alla studenter bra förutsättningar för att klara sina studier.

På detta sätt kommer Studieverkstaden att vara en viktig del av kvalitetsarbetet på Konstfack. Samarbetet med UFA är centralt t ex gällande samordningen för studenter som har läs- och skrivsvårigheter.

Studieverkstaden uppdrag är att:
• ge språkstöd och språkhandledning på svenska och engelska som bidrar till att studenterna utvecklar sitt skrivande, sitt talande och sin studieteknik

• ge stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi

• samverka med högskolans ämnen, program och övriga verksamheter för att ge studenterna bästa möjliga stöd

• på sikt arbeta med högskolepedagogiska inslag med inriktning på studenters skrivande


Den största delen i verksamheten kommer att bestå av enskild handledning av studenter, och handledningen utgår från principen hjälp till självhjälp. En ambition är att även ha en drop-in-verksamhet, dit studenterna skulle kunna komma utan att boka tid i förväg. Vid Studieverkstaden är tanken att skrivhandledaren inte korrekturläser hela texter, utan att studenten ska arbeta vidare på egen hand och vid behov komma på återbesök.

Uppdaterad: 29 juni 2018
Sidansvarig: