Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans kvalitetsarbete, likabehandlingsfrågor och rådgivning till institutioner och enskilda i frågor om myndighetens ansvar. Uppdraget som personuppgiftsombud är förlagt till kansliet.

 

Förvaltningschef
Telefon
08-450 4113
Mobil
+46 70 2290306
Beskrivning
Som förvaltningschef är jag ansvarig för myndighetens förvaltningsorganisation, dvs. ekonomi-, personal-, IT- och fastighetsfunktionen, utbildnings- och forskningsadministration samt funktioner som...
Läs mer här >>
Kommunikatör
Telefon
08-450 4114
Mobil
070 850 15 40
Beskrivning
Biträdande kommunikationschef med övergripande ansvar för strategiskt innehåll, marknadsföring, press och omvärldsbevakning.
Läs mer här >>
Utställningsansvarig
Telefon
08-450 4353
Arkivarie
Telefon
08-450 4268
Beskrivning
Arkivarie. Ansvarar för Konstfacks samling av konst-, hantverks-, designföremål.
Läs mer här >>
Rektors sekreterare
Telefon
08-450 4102
Webbredaktör
Telefon
08-450 4105
Beskrivning
Ansvarig för Konstfacks webbplatser; struktur på övergripande plan, och utveckling av innehåll, utseende samt tekniska funktioner. Nyhetsredaktör på konstfack.se och ansvarig för Konstfacks...
Läs mer här >>
Planerings- och uppföljningsansvarig
Telefon
08-450 4143
Processledare
Telefon
08-450 4108
Projektledare (Tjänstledig)
Telefon
08-450 4137
Mobil
+46 767 245192
Kommunikatör
Telefon
08-450 4103
Mobil
076-7244394

Mer om Ledningens kansli
Rektors sekreterare, registrator och arkivarie har särskilt ansvar för processer för bl a beslut, ärendehantering, diarieföring och dokumenthantering.

Det övergripande ansvaret för högskolans gemensamma interna och externa kommunikation, studentrekryteringsinsatser, webbens struktur, riktlinjer för dess innehåll samt för den grafiska profilen är förlagt till kansliet och arbetet leds av informationsansvarig med stöd av webmaster/webbredaktör. Här finns också högskolans alumnikoordinator och utställningsansvarig.

Kansliet förvaltar högskolans system för diarie- och ärendehantering, samt webbpublicering.