Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans kvalitetsarbete, likabehandlingsfrågor och rådgivning till institutioner och enskilda i frågor om myndighetens ansvar. Uppdraget som personuppgiftsombud är förlagt till kansliet.

 

Titel
Förvaltningschef
Telefon
08-450 4113
Mobil
+46 70 2290306
Beskrivning
Som förvaltningschef är jag ansvarig för myndighetens förvaltningsorganisation, dvs. ekonomi-, personal-, IT- och fastighetsfunktionen, utbildnings- och forskningsadministration samt funktioner som...
Läs mer här >>
Titel
Kommunikatör
Telefon
08-450 4114
Mobil
070 850 15 40
Beskrivning
Biträdande kommunikationschef med övergripande ansvar för strategiskt innehåll, marknadsföring, press och omvärldsbevakning.
Läs mer här >>
Titel
Uppdragstagare
Titel
Utställningsansvarig
Telefon
08-450 4353
Titel
Arkivarie
Telefon
08-450 4268
Titel
Rektors sekreterare
Telefon
08-450 4102
Titel
Webbredaktör
Telefon
08-450 4105
Beskrivning
Ansvarig för Konstfacks webbplatser; struktur på övergripande plan, och utveckling av innehåll, utseende samt tekniska funktioner. Nyhetsredaktör på konstfack.se och ansvarig för Konstfacks...
Läs mer här >>
Titel
Uppdragstagare
Titel
Uppdragstagare
Titel
Projektledare (Tjänstledig)
Telefon
08-450 4137
Mobil
+46 767 245192
Titel
Uppdragstagare
Titel
Kommunikatör
Telefon
08-450 4103
Mobil
076-7244394
Titel
Uppdragstagare
Titel
Registrator
Telefon
08-450 4108