Lärare

Martín Ávila

Martín Ávila är designer, forskare och professor i design på Konstfack, och ansvarar för masterutbildningen i Industridesign. Martin fick doktorsexamen i design från HDK i Göteborg. PhD-arbetet (Devices. On Hospitality, Hostility and Design), tilldelades 2012-priset för designforskning av Designfakulteten. Hans postdoktorala projekt Symbiotic tactics (2013-2016) har varit det första i sitt slag som finansieras av Vetenskapsrådet. Martin är Centre Director for SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) på Konstfack.

Se även www.martinavila.com

 

Jonas Ahnmé

Jonas Ahnmé, Industridesigner, MFA, ansvarig för kandidatutbildningen. Koordinator för MEDes (Master of European Design). Efter examen år 2000 arbetade han på Björn Dahlström Design, och formgav olika typer av produkter, som dricksglas för Iittala, tält för Fjällräven och stora industriapplikationer för Atlas Copco. 2003 startade han Ahnmé Design och fortsatte arbeta med produkter i olika skalor och sammanhang, såsom stora industriella flexoprinters för EZ Engineering, nappar för barn för Denty och en segeljolle för eSEA. Under senare år har han också varit inblandad i mjukvaruutveckling, som appen Kolormondo, som visar färgrymden som en interaktiv sfär. Som lektor i industridesign kombinerar han sitt intresse för pedagogik med kunskap om design. Fokus ligger på samarbeten och konstnärligt driven inkluderande design, och kontextrelaterad gestaltning. Samarbeten som genomförts är inkluderande design i studentdrivna projekt med kommuner, organisationer och företag, utforskande av ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö, workshops med designstudenter och flyktingar i Sverige och samverkan mellan textilstudenter och designstudenter i utforskande av rumsligheter med tioåringar. Det senaste samarbetsprojektet genomfördes under hösten 2018, då studenter från industridesign och inredningsarkitektur & möbeldesign arbetade med temat migration, vilket inleddes med en vecka vistelse på Lesbos och i Aten.

Se även: www.ahnme.com

 

Cheryl Akner-Koler

Jag arbetar inom teoretisk och tillämpad estetik med fokus på hur vår dagliga estetiska upplevelse i den påtaglig världen driver kreativa processer. Mitt nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet. Den heter; HAPTICA och är ett samarbetsprojekt med kulinariska artister från Campus Grythytta, RHS Örebro University. Haptic brukar kallas känslan av beröring och taktilitet. Erfarenheter av beröring handlar om textur, temperatur och vibration, som uppfattas av nervsystemet genom huden. Så snart beröring involverar muskelrörelse, som till ex. att ta en 3-D-volym och avkänna dess vikt, proportioner, densitet och form eller plocka upp ett verktyg för att använda det, överskrider vi från beröring till haptiska känslor. Ett syfte är att utforska haptiska aspekter av kombinationer av mat /dryck samt måltids upplevelser. Vi började projektet med att jämför handens haptiska attribut i förhållande till mun och näsa och hur haptiken kan driva den aktiva gestaltprocessen.

Se även www.cherylaknerkoler.com

 

Jenny Althoff

Jenny Alhoff har en MFA och en lärarexamen samt tidigare studier i socialantropologi och religionshistoria i bagaget. Hon har undervisat på Columbia Universitetet i N Y, KUVA Helsingfors, Vilnius Academy of Arts, Iceland Academy of Arts samt Dramatiska Institutet i Stockholm. De professionella erfarenheterna spänner över konstnärlig praktik, design, forskning och samarbeten med olika organisationer, företag och institutioner.

2007 var Jenny med och grundade The Experience Design Group på Konstfack och hon har ett fokus på inter- och transdisciplinära processer. Hon har varit engagerad som gästlektor på Industridesign sedan jan 2013 men undervisar även studenter i programöverskridande kurser.

 

Christian Björk

Jag heter Christian Björk och i gästlärare här på Konstfack/DIV och undervisar i programmen Industridesign och Inredningsarkitektur, både på kandidat- och masternivå. Min doktorsavhandling handlar om förortsplanering och bostadsplanering med fokus på Stockholm, modernism och historiografi och jag erhöll min doktorsexamen 2016, från Institutionen för kultur och estetik / Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Konstvetenskap är ett interdisciplinärt ämne, relaterat till andra discipliner som historia, filosofi och bildkonst, och sedan 2009 har jag skrivit ett antal böcker och artiklar om stadsplanering, inredning och produktdesign. Min forskning handlar i huvudsak om relationerna mellan gestaltade miljöer och idéer, ofta är det kopplat till välfärdsstatens utvecklig, det kan även vara föreställningar om representationer i inrednings- och möbeldesign, planerad segregation i förortsplanering och insiders och outsiders i designhistorien. Mitt post-doc-projekt är kopplat till Röhsska museet, ett kommunägt museum i Göteborg för design, mode och konsthantverk. Där forskar jag och skriver på en designhistorisk bok. Här på Konstfack organiserar jag kurser i designhistoria och undervisar och handleder i akademiskt skrivande och kontextuell utforskning.

 

Loove Broms

Sedan början av 2015 arbetar Loove Broms som lektor i design med inriktning interaktiv design institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation på Konstfack. Loove är en av upphovsmakarna bakom den interaktiva ljusinstallationen Colour by Numbers och han är också en av designerna bakom en serie objekt med fokus på att öka medvetenheten runt energianvändning, gjorda på Interactive Institute, ett experimentellt IT och designforskningsinstitut. Bland dessa ingår bland annat, Energy AWARE Clock, som nu även finns som en kommersiell produkt och AWARE Laundry Lamp. Båda dessa har visats i utställningar runt om i världen. Loove har en fil.dr. i interaktionsdesign. Hans avhandling (Storyforming: Experiments in Creating Discursive Engagements Between People, Things, and Environments), blev 2014 tilldelad Svenska Designfakultetens Designforskningspris. Utöver sin tjänst på Konstfack arbetar han som forskare i hållbarhet och design på KTH, där han ingår i avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier. Han är också en del av Green Leap som är ett nätverk för design och hållbar utveckling som också är förlagt på KTH.

Se även: www.loove.org

 

Francisca Lagerberg

Industridesigner, BFA med fokus inom digital fabrikation.

Utbildad på IP Pontificia Universidad Catolica de Chile, Politecnico di Milano och Universidad de Palermo. Arbetar som assistent med huvudsaklig inriktning mot digitala verktyg och designdrivet verkstadsarbete inom 3D studion på Konstfack sedan 2017.

Francisca undervisa och handleder studenter på både kandidat och masternivå i digitala framställningsmetoder och tekniker inom 3D-printing, laserskärning och 3D-modellering. Har tidigare varit verksam på No Picnic med 3D-modellering och visuella presentationer.

 

Magnus Lindfors

Magnus är lektor i industridesign sedan 2013 och undervisar i huvudsak i kandidatprogrammet. Biträdande prefekt på deltid sedan 2018. Magnus är utbildad på Konstfack med MFA i industridesign. Han har arbetat som designkonsult både i den egna verksamheten och som anställd på bl.a. ÅF. 2003-2011 anställd på Elekta Instrument – ett medicinteknikföretag med huvudkontor i Stockholm.

 

Anna Maria Orrù

Lektor i Design med inriktning hållbar utveckling.

Se även: http://www.annamariaorru.com/

 

Katja Pettersson

Katja Pettersson, har varit aktiv som formgivare själv och i grupp, som lärare och föreläsare sedan sin MFA 2004. Hon är en av grundarna av designgruppen Front, där hon gjorde undersökande projekt, vissa finns i de fasta samlingarna på bland andra MOMA i New York, Centre Pompidou i Paris, och V & A Museum i London. Pettersson lämnade gruppen 2009 och arbetar idag på Konstfack som lektor och som självständig kreatör. Fokus i hennes arbete är hierarkin mellan människa och natur förmedlat med gestalt och materialutforskningar. Ett arbete som utmynnat separatutställningarna Welcome Back 2017 och Brytpunkter 2018. 2014 tilldelades hon konstnärsnämndens femåriga arbetsstipendie och på uppdrag av Stockholm Konst arbetar hon med en gestalt av Stadsmuseums gård. 2018 blev hon invald i Kungliga Akademien för de fria konsterna med motiveringen på grund av hennes konstnärliga höjd och värv.

Se även:
www.katjapettersson.com
www.thefiftyfiftyprojects.com

 

Gunnar Söder

Lärare och ansvarig för Industridesignverkstaden.

 

Britta Teleman

Industridesigner. Gästlärare på kandidatprogrammet på Industridesign inom kurserna interdisciplinär samverkan och examensarbete. Utbildad på Central Saint Martins, och grundare av designstudion Objecthood. Aktiv i externa forskningsprojekt inom användarcentrerad vård för barn och unga och normkritisk design. Intresserad av hur designmetodik kan användas i korsdisciplinära sammanhang. Har även formgivit barnprodukter, möbler, förpackningar och mönster. Undervisar även på Högskolan i Gävle och Högskolan i Halmstad.

Se även: www.objecthood.se

 

Liisa Widstrand

Industridesigner, BFA från Konstfack 2016. Började året efter sin examen komma in som gästlärare under kortare uppdrag på Konstfacks industridesignutbildning, och anställdes 2018. Hon handleder främst inom inom tredimensionell gestaltning, prototypbygge och foto.

Se även: www.liisawidstrand.com

 

.

Uppdaterad: 30 oktober 2012
Sidansvarig: