Lärare

Martín Avila

Martín Avila

Martín Avila är professor i industridesign på Konstfack sedan 2018. Han ansvarar för masterutbildningen i Industridesign.

Martín Avila är doktor i design från HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg, och har publicerat sin avhandling med titeln Devices. On Hospitality, Hostility and Design (2012). Sedan 2007 arbetar Martin på Konstfack som lektor och undervisar nu större delen av sin tid vid industridesign, där han är ansvarig för utvecklingen av ämnet design för hållbar utveckling, men även på gemensamma kurser på masterprogrammet.

Martín har en Master i Design Studies från Central Saint Martins College of Art and Design i London, England (1999), och en examen i Industridesign vid National University of Córdoba, Argentina (1995). Martín har arbetat som industridesigner och grafisk formgivare, samt med konsulttjänster i design sedan 2000. Martín har föreläst i Sverige och internationellt, bland annat på Beckmans, SSES (Stockholm School of Entrepreneurship), IASPIS (Konstnärsnämnden), och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). I Argentina vid National University of Córdoba, samt vid Universidad Siglo XXI; i Colombia, på Universidad de Los Andes i Bogotá; i Kroatien, vid Konstakademien, University of Split; i USA vid Högskolan för Design av Art Institute of Chicago; och i Hongkong i Hongkong Design Center.

Se även www.martinavila.com

 

Jonas Ahnme

Jonas Ahnmé

Jonas Ahnmé är lektor och industridesigner med en MFA från Konstfack år 2000. Han håller kurser i tredimensionellt skapande på Konstfack sedan år 2010. I kurserna läggs stor vikt vid studenternas förståelse för form både fysiskt och virtuellt. Kunskaper om virtuell tredimensionell form utvecklas genom användandet av fysiska material som lera. Samtidigt utvecklas förmågan att förstå fysisk form genom ökad färdighet i virtuell formgivning. Kurserna syftar även till att öka studenternas medvetenhet om kontextrelaterad gestaltning.

I sin egen verksamhet arbetar Jonas med ett brett spektrum av produktområden, från barnprodukter till tunga industriapplikationer. Efter examen var han anställd på Dahlström Design i tre år innan han startade sin egen verksamhet. Han har arbetat för kunder som Iittala, Atlas Copco och Fjällräven, såväl som många mindre entreprenörer.

Se även: www.ahnme.com

 

Cheryl-Akner-Koler-Photo-Pierre-Björk

Cheryl Akner-Koler

Cheryl Akner-Koler är skulptör, designpedagog och professor i teoretisk och tillämpad estetik vid industridesign (ID) på Konstfack sedan 2001. Hon disputerade vid Inst. för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola, med titeln: Form och formlöshet, ifrågasättande av estetiska abstraktioner genom konstprojekt, tvärvetenskaplig studier och produktdesign utbildning (2007). Vid ID undervisar hon ett skulpturellt gestaltningsinriktat sätt som stöder design & formgivningsprocessen. Detta innebär förkroppsligade studier, estetiska abstraktioner och semiotik för produktutveckling. Genom samarbete med interaktionsdesignsforskare på Mobile Life & Örebro Universitet har Akner-Koler utvecklat och handlett projekt som har att göra med haptisk perception och digital teknologi som ofta involverar ID-studenter. Hon medverkar med andra vetenskapliga discipliner i projekt där estetiska metoder är centrala. Resultat från det senaste projektet hon ledde kommer att visas på Nano utställningen på Visualiseringscenter i Norrköping under oktober 2012 till april 2013 (www.nanoform.se) För närvarande har Akner-Koler en gästprofessur på Campus Grythyttan, Restaurang och Hotellhögskolan vid Örebro Universitet. Under 1988-2002 var Akner-Koler involverad i en konstnärsgrupp vid galleriet Konstruktiv Tendens i Stockholm med många grupp- och soloutställningar samt fem offentliga konstinstallationer i Stockholmsområdet.

Se även www.cherylaknerkoler.com

 

Jenny Althoff

Jenny Alhoff har en MFA och en lärarexamen samt tidigare studier i socialantropologi och religionshistoria i bagaget. Hon har undervisat på Columbia Universitetet i N Y, KUVA Helsingfors, Vilnius Academy of Arts, Iceland Academy of Arts samt Dramatiska Institutet i Stockholm. De professionella erfarenheterna spänner över konstnärlig praktik, design, forskning och samarbeten med olika organisationer, företag och institutioner.
2007 var Jenny med och grundade The Experience Design Group på Konstfack och hon har ett fokus på inter- och transdisciplinära processer. Hon har varit engagerad som gästlektor på Industridesign sedan jan 2013 men undervisar även studenter i programöverskridande kurser.

 

Christian Björk

Lärare

 

Loove Broms

Loove Broms

Sedan början av 2015 arbetar Loove Broms som lektor i design med inriktning interaktiv design vid industridesign på Konstfack.

Loove är en av upphovsmakarna bakom den populära interaktiva ljusinstallationen Colour by Numbers och han är också en av designerna bakom en serie objekt med fokus på att öka medvetenheten runt energianvändning, gjorda på Interactive Institute, ett experimentellt IT och designforskningsinstitut. Bland dessa ingår bland annat, Energy AWARE Clock, som nu även finns som en kommersiell produkt och AWARE Laundry Lamp. Båda dessa har visats i utställningar runt om i världen.

Loove har en mastersexamen från KTH, Kungliga tekniska högskolan där han gjorde sitt examensarbete inom människa dator interaktion. Efter det har han jobbat både som frilansande interaktionsdesigner och vid Interactive Institute. Loove har också en fil.dr. i interaktionsdesign. Utöver undervisningen på Konstfack arbetar han som designforskare i interaktionsdesign på KTH där han ingår i avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign. Han är också en del av Green Leap som är ett nätverk för design och hållbar utveckling som också är förlagt på KTH.

I sin forskning använder Loove en experimentell designansats för att undersöka olika sätt att skapa engagemang, mening och alternativa värden som kan uppmuntra till meningsfulla upplevelser i kontrast till den rådande konsumtionskulturen. För närvarande leder han ett forskningsprojekt på Green Leap som undersöker hur formgivning av lokala miljöer kan uppmuntra till hållbara vanor.

 

Francisca Lagerberg

Lärare i design

 

Magnus Lindfors

Magnus är lektor i industridesign sedan 2013 och undervisar i kandidat- och masterprogrammen. Magnus är utbildad på Konstfack med MFA i industridesign. Han har arbetat som designkonsult både i den egna verksamheten och som anställd på bl.a. ÅF. Magnus har genomfört uppdrag i många olika branscher med ett visst fokus på ergonomi, elektronik och medicinteknik. 2003 blev anställd på Elekta Instrument – ett medicinteknikföretag med huvudkontor i Stockholm. Från att ha varit ansvarig för industridesign för den svenska delen av företaget blev Magnus global designchef 2008. Som designchef ansvarade han för all design inom företaget, både hårdvara och mjukvara, att utveckla och implementera Design guidelines, att utbilda och inspirera Elektas personal samt ta in och leda externa designresurser.

 

Katja Pettersson lektor ID

Katja Pettersson

Sedan masterexamen från industridesign på Konstfack 2004 har Katja Pettersson varit aktiv som formgivare själv och i grupp, som företagare inom rättvis design och som föreläsare och lärare. Katja är en av grundarna till designgruppen Front som hon lämnade 2009 för att starta 50/50, ett företag där formgivaren och producenten arbetar på lika villkor och delar vinsten lika.

Katja arbetar deltid som lektor på Konstfack. I sitt eget arbete och i sin undervisning intresserar hon sig för metoder som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap i samarbete med andra kunskapsområden, en metod till att skapa relevant design som tolkar och utvecklar samhället, utan att tumma på idé eller gestaltning. 2014 tilldelades hon konstnärsnämndens femåriga arbetsstipendie. För närvarande arbetar hon på att gestalta Stockholm stadsmuseets gård ett uppdrag från Stockholm konst.

Hemsida
www.katjapettersson.com
www.thefiftyfiftyprojects.com

 

Gunnar Söder

Lärare och verkstadsansvarig

 

Britta Teleman

Industridesigner. Gästlärare på kandidatprogrammet på Industridesign inom kurserna interdisciplinär samverkan och examensarbete. Utbildad på Central Saint Martins, och grundare av designstudion Objecthood. Aktiv i externa forskningsprojekt inom användarcentrerad vård för barn och unga och normkritisk design. Intresserad av hur designmetodik kan användas i korsdisciplinära sammanhang. Har även formgivit barnprodukter, möbler, förpackningar och mönster samt undervisat på Högskolan i Gävle och Högskolan i Halmstad.

www.objecthood.se

 

Katarina Wetter Edman, lektor ID

Katarina Wetter Edman (Tjänstledig)

Katarina Wetter-Edman, MFA, Fil. Dr är lektor i design med inriktning tjänstedesign sedan i februari 2015. Katarina undervisar och handleder huvudsakligen på masternivå. Katarinas forskning inriktar sig på att beskriva tjänstedesign utifrån ett designpraktikperspektiv, och knyta detta till andra näraliggande kunskapsområden. Framförallt med användarperspektiv i relation till service innovation and service management.

En grund till detta lade hon i sin licentiatuppsats, Service design - a conceptualization of an emerging practice. I avhandlingen Design for service - A framework for articulating designers' contribution as interpreter of users' experience utvecklade hon utifrån en pragmatistisk syn på erfarenhet och kunskap bland annat berättelser som relevant designmaterial för tjänstedesign.

Katarina innehar också ett stipendium från Söderbergsstiftelsen, knutet till Business och Design lab, HDK för att utforska design, design management och tjänstedesign. Detta gör hon framförallt i kontexten vård och design i samarbete med Experio Lab. Landstinget i Värmland. Huvudfokus för detta är undersöka hur designkunskap kopplad till estetisk kunskap och erfarenhet bidrar till att föra in patientens fokus för tjänsteinnovation.

 

Liisa Widstrand

Liisa Widstrand, Industridesigner, BFA från Konstfack 2016. Började året efter sin examen gästhandleda på Konstfacks industridesignutbildning, och blev sedan anställd 2018. Hennes fokus ligger på handledning inom fysisk gestaltning, modellbygge och foto.

Uppdaterad: 30 oktober 2012
Sidansvarig: