Materialbibliotek

Materialbiblioteket huserar på källarplanet i biblioteket. Samlingen byggdes huvudsakligen upp under åren 2003 till 2005. Avsikten var att visa upp material och metoder från den producerande industrin, men även materialexperiment vid Konstfack. Biblioteket tar tacksamt emot förslag på hur vi kan utveckla och bygga vidare på materialbiblioteket.

Materialbiblioteket består av en fysisk samling materialprover, samt ett urval böcker. Materialproverna (och böckerna) går att låna.

Under 2003 och 2004 gjordes en förstudie till ett materialbibliotek inom ramen för högskolans konstnärliga utvecklingsarbete. Arbetet redovisades i form av två rapporter:

Rapport 1 (2003)

Rapport 2 (2004)

 


08-450 41 24           Skyddad adress

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: