Konstfack Alumni

Med sin alumnverksamhet vill Konstfack främja samverkan mellan alumner, nuvarande studenter och Konstfacks verksamhet. Genom kontaktytorna som skapas hoppas vi öppna för nya samverkansformer och utbyte av kunskaper och idéer.

Banner


Bli medlem i Konstfack Alumni

Konstfack Alumni startades 2007 och har vuxit till ett nätverk med över 2000 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla tidigare studenter på Konstfack.

Som medlem i Konstfack Alumni håller du kontakten med skolan genom Konstfacks nyhetsbrev som ger dig information om öppna evenemang som föreläsningar och utställningar och andra Konstfack-relaterade nyheter. Några gånger per termin gör vi riktade utskick särskilt till våra alumner och minst en gång per läsår bjuder vi in alumnerna till ett evenemang där du har möjlighet att träffa andra alumner och ta del av skolans verksamhet.

Har du gått en utbildning på Konstfack?
Välkommen att bli medlem i Konstfack Alumni


Är du redan medlem?

Klicka här för att uppdatera din e-postadress


Länkar för Konstfack Alumni

Logo

Kontakta Konstfack Alumni
alumni@konstfack.se