Bli medlem

Har du gått en utbildning på Konstfack?
Gå med i Konstfack Alumni!

Förnamn / First name
 
Efternamn / Last name
 
E-postadress / Email address
 
Utbildning / Education
 
Examensår eller år då utbildningen slutfördes (fyra siffror)
Year of exam or the year when education ended (four numbers)
 
Spamskydd / Spam protection
Hur mycket är 1+1? / How much is 1+1?
(Svara med en siffra / Reply with one number)
 
Samtycke / Agreement
Samtycker du till att Konstfack sparar och behandlar personuppgifter om dig; namn och e-post?
Do you agree that Konstfack saves and processes personal data about you; name and email?