Jenny Althoff

Prorektor / Lektor

Jenny Althoff
Telefon
08-450 4107
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Industridesign
Beskrivning
Jenny Althoff har varit yrkesverksam inom konst, design, pedagogik och interdisciplinär forskning. Hon har examina från Columbia University (USA), Konstfack och Stockholms Universitet samt har även studerat Religionshistoria och Socialantropologi. Jenny intresserar sig för konstnärliga processers förmåga att utforska, utmana och omformulera det som vi kanske tar för givet. I olika projekt har hon engagerat sig i hur kunskapande kan ske hos individer, grupper och organisationer. Hennes forskningsområden har fokuserat på lek som en risktagande, inkluderande och nytänkande metod (Kunskapsstiftelsen), samt hållbarhet inom offentlig sektor (Mista Futures). Jenny har drivit designprojekt i samarbete med företag och institutioner samt undervisat internationellt. Förutom uppdraget som prorektor, är hon sedan 2015 anställd som lektor i design. Som sådan är hon inriktad på kollektivt lärande, gestaltning och ekoliteracitet som grund för designpraktiken.