Lärarlyftet

Lärarlyftet ökar ämnesbehörigheten hos lärare i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Fokus ligger på att förstärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetenser. Kursutbudet består av kurser som Skolverket har köpt av universitet och högskolor och som är skräddarsydda för Lärarlyftet. Konstfack erbjuder Lärarlyft inom bild och slöjd.

Ingen antagning hösten 2024


Kurser med start våren 2024

Anmälan på antagning.se är öppen mellan 15 september och 16 oktober.

Bild för lärare åk, 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet)
Har du en lärarexamen och vill utöka din behörighet med ämnet bild? Då går det bra att ansöka till kursen ovan.